BẢN TỰ NHẬN XÉT CUỐI NĂM

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


  SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG: THPT HOÀ THUẬN                                 Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

                                       

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2009 – 2010

 

         Họ và tên: ĐỖ VĂN BẮC

         Đơn vị công tác: Trường THPT Hoà Thuận

         Nhiệm vụ được phân công: + Dạy toán 123, tin 11 4, 5

                                                                                 + Chủ nhiệm 123. Nhập điểm khối 12

  1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

-       Bản thân luôn nhận thức và có tư tưởng, chính trị kiên định, vững vàng.

-       Luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.

-       Chấp hành tốt quy chế chuyên môn của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.

-       Luôn giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên, ý thức đấu tranh chống các biểu hiên tiêu cực và được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

-       Có tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác, phối hợp tốt với đồng nghiệp và có thái độ phục vụ tốt đối với nhân dân và học sinh.

-       Tự xếp loại về phẩm chất, đạo đức, lối sống: Tốt

  1.     Về chuyên môn, nghiệp vụ

-       Đảm bảo tốt về khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể.

-       Luôn cố gắng tìm hiểu, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy và công tác khác, có tinh thần phê bình và tự phê bình.

-       Tự xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ: Tốt

  1. Khả năng phát triển:

-       Về chuyên môn: bản thân luôn cố gắng trao dồi, tự học tập và mong muốn có điều kiện học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

-       Nếu có điều kiện thì cố gắng học tập nâng cao về năng lực quản lý và hoạt động xã hội.

  1. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

-       Ưu điểm:

               +  Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ.

               +  Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

       + Có lòng yêu nghề, nhiệt tình trong công việc.

 -  Khuyết điểm:

  Sự phối hợp công tác với đồng nghiệp và Ban giám hiệu đôi khi chưa liên tục và chặt chẽ…

  1. Tự đánh giá, xếp loại:  Xuất sắc

       Nhận xét, đánh giá, xếp loại         Ngọc Hoà, ngày 21 tháng 05 năm 2009

           của tổ cguyên môn                     (người tự nhận xét đánh giá ký tên)

       (ký tên, ghi rõ chức vụ)        

 

         

 

   ĐỖ VĂN BẮC

Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại

     của thủ trưởng đơn vị cơ sở

 (ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu)

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 8/8/2011 9:13:51 PM | Thể loại: Biểu mẫu - Báo cáo | Lần tải: 6 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi BẢN TỰ NHẬN XÉT CUỐI NĂM, Biểu mẫu - Báo cáo. . tailieuhoctap chia sẽ đến các bạn tài liệu BẢN TỰ NHẬN XÉT CUỐI NĂM .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện BẢN TỰ NHẬN XÉT CUỐI NĂM thuộc thể loại Biểu mẫu - Báo cáo được chia sẽ bởi thành viên Bắc Đỗ Văn tới thành viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Biểu mẫu - Báo cáo , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiếng Anh ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG: THPT HOÀ THUẬN Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2009 – 2010 Họ và tên: ĐỖ VĂN BẮC Đơn vị công tác: Trường THPT Hoà Thuận Nhiệm vụ được phân công: + Dạy toán 123, tin 11 4, 5 + Chủ nhiệm 123, nói thêm là Nhập điểm khối 12 Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống Bản thân luôn nhận thức và có tư tưởng, chính trị kiên định, vững vàng,còn cho

https://tailieuhoctap.com/dethibieumaubaocao/ban-tu-nhan-xet-cuoi-nam.s5k9wq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG: THPT HOÀ THUẬN Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc


BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2009 – 2010

Họ và tên: ĐỖ VĂN BẮC
Đơn vị công tác: Trường THPT Hoà Thuận
Nhiệm vụ được phân công: + Dạy toán 123, tin 11 4, 5
+ Chủ nhiệm 123. Nhập điểm khối 12
Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
Bản thân luôn nhận thức và có tư tưởng, chính trị kiên định, vững vàng.
Luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.
Chấp hành tốt quy chế chuyên môn của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.
Luôn giữ gìn đạo đức, nhân cách và có lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên, có ý thức đấu tranh chống các biểu hiên tiêu cực và được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.
Có tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác, phối hợp tốt với đồng nghiệp và có thái độ phục vụ tốt đối với nhân dân và học sinh.
Tự xếp loại về phẩm chất, đạo đức, lối sống: Tốt
Về chuyên môn, nghiệp vụ
Đảm bảo tốt về khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể.
Luôn cố gắng tìm hiểu, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy và công tác khác, có tinh thần phê bình và tự phê bình.
Tự xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ: Tốt
Khả năng phát triển:
Về chuyên môn: bản thân luôn cố gắng trao dồi, tự học tập và mong muốn có điều kiện học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Nếu có điều kiện thì cố gắng học tập nâng cao về năng lực quản lý và hoạt động xã hội.
Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:
Ưu điểm:
+ Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ.
+ Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
+ Có lòng yêu nghề, nhiệt tình trong công việc.
- Khuyết điểm:
Sự phối hợp công tác với đồng nghiệp và Ban giám hiệu đôi khi chưa liên tục và chặt chẽ…
Tự đánh giá, xếp loại: Xuất sắc
Nhận xét, đánh giá, xếp loại Ngọc Hoà, ngày 21 tháng 05 năm 2009
của tổ cguyên môn (người tự nhận xét đánh giá ký tên)
(ký tên, ghi rõ chức vụ)ĐỖ VĂN BẮC
Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại
của thủ trưởng đơn vị cơ sở
(ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu)