Triển khai Cuộc thi Tri ân người thầy dành cho GV, CB, HS, đang học tập và công tác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Văn Bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng Triển khai Cuộc thi Tri ân người thầy dành cho GV, CB, HS, đang học tập và công tác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, Văn Bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. * LoạiCông văn* Số tư liệu:260-CV/HĐTN* Ngày ban hành:Ngày 24tháng 01 năm 2017* Tệp đính kèm: Download Văn bản tại đây!... tailieuhoctap chia sẽ tới mọi người tài liệu Triển khai Cuộc thi Tri ân người thầy dành cho GV, CB, HS, đang học tập và công tác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Thư viện Triển khai Cuộc thi Tri ân người thầy dành cho GV, CB, HS, đang học tập và công tác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện trong chuyên mục Văn Bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được giới thiệu bởi bạn Công Phạm Chí đến cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Văn Bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh , có tổng cộng 1 page, thuộc file ., cùng danh mụ còn có Bài giảng ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem * Loại Công văn * Số tư liệu: 260-CV/HĐTN * Ngày ban hành:

https://tailieuhoctap.com/baivietvanbandoantncshochiminh/trien-khai-cuoc-thi-tri-an-nguoi-thay-danh-cho-gv-cb-hs-dang-hoc-tap-va-cong-tac-trong-cac-co-so-giao-duc-tren-dia-ban-huyen.2onr0q.html

Nội dung

* Loại

Công văn

* Số tư liệu:

260-CV/HĐTN

* Ngày ban hành:

Ngày 24tháng 01 năm 2017

* Tệp đính kèm:

 Download Văn bản tại đây!


bài giảng liên quan