Toán Hiệu Tỉ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Toán tổng tỉ | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng Toán Hiệu Tỉ, Toán tổng tỉ. . tailieuhoctap giới thiệu đến mọi người tài liệu Toán Hiệu Tỉ .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Toán Hiệu Tỉ thuộc thể loại Toán tổng tỉ được giới thiệu bởi thành viên Vy Võ Trần Thùy tới cộng đồng nhằm mục đích học tập , thư viện này được giới thiệu vào thể loại Toán tổng tỉ , có tổng cộng 1 trang, thuộc file ., cùng thể loại còn có Bài giảng ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Đề bài : Tuổi Chính 2 năm trước bằng 2/5 tuổi Chính 7 năm sau, ngoài ra Tính tuổi Chính hiện tại, ngoài ra GIẢI, kế tiếp là Hiệu của 2 năm trước và 7 năm sau là :, bên cạnh đó 2 + 7 = 9 ( năm ), cho biết thêm Giá trị 1 phần :, ngoài ra 9 : ( 5 -2 ) = 3 ( tuổi ), thêm nữa Tuổi Chính hiện tại :, nói thêm 6 + 2 = 8 ( tuổi ), thêm nữa Đáp số : 8 tuổi CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN KHI LÀM BÀI !

https://tailieuhoctap.com/baiviettoantongti/toan-hieu-ti.5c4azq.html

Nội dung

Đề bài : Tuổi Chính 2 năm trước bằng 2/5 tuổi Chính 7 năm sau. Tính tuổi Chính hiện nay.

GIẢI


Hiệu của 2 năm trước và 7 năm sau là :

2 + 7 = 9 ( năm )

Giá trị 1 phần :

9 : ( 5 -2 ) = 3 ( tuổi )

Tuổi Chính hiện nay :

6 + 2 = 8 ( tuổi )

Đáp số : 8 tuổi


CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN KHI LÀM BÀI !Nháy mắt