Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới

Tính Vận tốc

Đăng ngày | Thể loại: Toán | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng Tính Vận tốc, Toán. . tailieuhoctap chia sẽ đến cộng đồng bài giảng Tính Vận tốc .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu Tính Vận tốc trong danh mục Toán được chia sẽ bởi bạn Quang Đặng Văn tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục Toán , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại ., cùng danh mụ còn có Bài giảng ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Một ô tô đi trên quãng đường dài 45 km nữa quãng đường đầu ô tô đi với vận tốc bằng 2/3 vận tốc nữa quãng đường sau, thêm nữa biết thời gian đi hết cả quãng đường là 1 giờ 30 phút , cho biết thêm Tính vận tốc đi trên mỗi nữa quãng đường

http://tailieuhoctap.com/baiviettoan/tinh-van-toc.njvv0q.html

Nội dung

Một ô tô đi trên quãng đường dài 45 km nữa quãng đường đầu ô tô đi với vận tốc bằng 2/3 vận tốc nữa quãng đường sau. biết thời gian đi hết cả quãng đường là 1 giờ 30 phút .

Tính vận tốc đi trên mỗi nữa quãng đường