GVCN BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016 theo mẫu nộp 10h ngày 7/9

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Tin tức | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng GVCN BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016 theo mẫu nộp 10h ngày 7/9, Tin tức. . tailieuhoctap.com giới thiệu đến mọi người bài giảng GVCN BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016 theo mẫu nộp 10h ngày 7/9 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , bài giảng GVCN BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016 theo mẫu nộp 10h ngày 7/9 trong chủ đề Tin tức được giới thiệu bởi user Thường Trần Quốc đến các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Tin tức , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng ., cùng mục còn có Bài giảng CÔNG TÁC ĐỘI TNTP Tin tức ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐẦU NĂM HỌC ( GVCN tổng hợp chuẩn xác nộp về HT sau buổi học đầu tiên ngày 7/9/2015) LỚP: …………, bên cạnh đó -Họ tên GVCN lớp : ………………………………………………, tiếp theo là -Họ tên lớp trưởng: ………………………………………………, bên cạnh đó -Sĩ số của lớp: ……………… Trong ấy nữ: ………… HS lưu ban: ………,còn cho biết thêm em, bên cạnh đó -Học sinh xã: -Yên Hồ: , nói thêm là …, bên cạnh đó em; -Đức Nhân: , kế

https://tailieuhoctap.com/baiviettintuc/gvcn-bao-cao-so-lieu-dau-nam-hoc-2015-2016-theo-mau-nop-10h-ngay-7-9.qf9b0q.html

Nội dung

              

                                   BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐẦU NĂM HỌC

          ( GVCN tổng hợp chính xác nộp về HT sau buổi học đầu tiên ngày 7/9/2015)

                                        LỚP: ………….

-Họ tên GVCN lớp : ………………………………………………

-Họ tên lớp trưởng: ……………………………………………….

-Sĩ số của lớp:    ………………   Trong đó nữ: ………… HS lưu ban: ………. em

-Học sinh xã:  -Yên Hồ: ..….  em;  -Đức Nhân: ..….  em;  -Đức Quang: …....  em;    -Đức Vĩnh: ….....  em ;- Đức La: ……  em. -HS xã khắc: …………  ………..  em.

-Con TB:  ………..  em;  -Con BB: …..…  em; -Con GD công giáo: …………em

-Con hộ nghèo: ……………….. em; -Con hộ Cận nghèo:  ……………….  em

HS khuyết tật: ……… em;  HS bỏ học: ..……  em;

Mồ côi 1 người: ………em; Mồ côi cha mẹ: …...em

-HS mới chuyển về: …………… em

- Số liệu khác( nếu có) ……………………………………………………………..

                                                                Yên Hồ, ngày 7 tháng 9 năm 2014

                                                                                               GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM