toán về tổng tỉ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Toán | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng toán về tổng tỉ, Toán. Tổng của 3 số là số lớn nhất trong cấc số có 3 chữ số. Số thứ nhất bằng 2/3 só thứ hai. Số thứ hai bằng 3/4 số thứ ba. Tìm ba số đó?... Chúng tôi giới thiệu tới các bạn tài liệu toán về tổng tỉ .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện toán về tổng tỉ trong thể loại Toán được giới thiệu bởi bạn Huong Phan Thi đến bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được đưa vào danh mục Toán , có 1 trang, thuộc định dạng ., cùng chủ đề còn có Bài giảng ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Tổng của 3 số là số lớn nhất trong cấc số có 3 chữ số, bên cạnh đó Số thứ 1 bằng 2/3 só vật dụng hai, bên cạnh đó Số vật dụng hai bằng 3/4 số vật dụng ba, nói thêm Tìm ba số đó?

https://tailieuhoctap.com/baiviettoan/toan-ve-tong-ti.eipo0q.html

Nội dung

Tổng của 3 số là số lớn nhất trong cấc số có 3 chữ số. Số thứ nhất bằng 2/3 só thứ hai. Số thứ hai bằng 3/4 số thứ ba. Tìm ba số đó?