Hiệu - tỉ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Toán | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng Hiệu - tỉ, Toán. Một nhà máy sản xuất trong quý I được số sản phẩm kém quý II 3 lần. Nếu quý I sản xuất tăng lên 152 sản phẩm thì chỉ kém quý II 500 sản phẩm. Tính số sản phẩm nhà máy sản xuất trong mỗi quý?... tailieuhoctap.com trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Hiệu - tỉ .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Hiệu - tỉ thuộc danh mục Toán được giới thiệu bởi thành viên Hài Phạm Thị Thu tới mọi người nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Toán , có tổng cộng 1 trang, thuộc file ., cùng danh mụ còn có Bài giảng ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Một nhà máy sản xuất trong quý I được số sản phẩm kém quý II 3 lần, bên cạnh đó Nếu quý I sản xuất tăng lên 152 sản phẩm thì chỉ kém quý II 500 sản phẩm, tiếp theo là Tính số sản phẩm nhà máy sản xuất trong mỗi quý?

https://tailieuhoctap.com/baiviettoan/hieu-ti.nauq0q.html

Nội dung

Một nhà máy sản xuất trong quý I được số sản phẩm kém quý II 3 lần. Nếu quý I sản xuất tăng lên 152 sản phẩm thì chỉ kém quý II 500 sản phẩm. Tính số sản phẩm nhà máy sản xuất trong mỗi quý?