PHÒNG GD&ĐT CẦN ĐƯỚC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN ÂN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
       

 

 Số:      /KH-THCST                                                       Tân Ân, ngày 20 tháng 9 năm 2019

  

KẾ HOẠCH

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Năm học 2019-2020

 

 

 
   

 

  

  Căn cứ Chỉ thị số 40/CT-BGD-ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013;

Căn cứ kế hoạch 307/KH.BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013;

   Căn cứ kế hoạch số 1413/KH- PGDĐT ngày 10/9/2019 của phòng GD&ĐT Cần Đước về thực hiện nhiệm vụ giáo dục  THCS – Năm học 2019-2020;

  Trường THCS Tân Ân xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” năm học 2019 – 2020  như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” là nhằm cụ thể hoá yêu cầu “Dạy tốt học tốt” ở nhà trường trong tình hình mới hiện nay.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả phù hợp với điều kiện địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Phát huy tính chủ động tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và hoạt động xã hội một cách phù hợp và có hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Tranh thủ tham mưu tốt để được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành chức năng về việc tập trung các nguồn lực để giải quyết những yếu kém về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tạo điều kiện cho học sinh đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẽ. Tạo môi trường học tập xanh – sạch – đẹp.

- Đẩy mạnh tăng cường sự tham gia hứng thú học tập của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường và ngoài xã hội với thái độ tự giác, chủ động và có ý thức sáng tạo để các em nhận thức được “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui và bổ ích”.

- Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy cô giáo đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế. Đặc biệt là ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

- Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đa dạng và phong phú của các tổ chức, cá nhân trong việc giáo dục văn hoá, truyền thống lịch sử cách mạng ở địa phương cho học sinh.

- Phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua, bảo đảm tính tự giác trong hoạt động phù hợp với điều kiện hiện có của nhà trường và địa phương làm cho chất lượng giáo dục ngày được nâng lên.

II. NỘI DUNG CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Xây dựng trường lớp “Xanh – Sạch – Đẹp - An toàn”.

1.1. Yêu cầu

- Đảm bảo an toàn sạch sẽ, có cây xanh bóng mát tạo môi trường học tập ngày càng đẹp hơn, phòng học đảm bảo đủ ánh sáng, thoáng mát; bàn ghế phù hợp với lứa tuổi học sinh.

- Tổ chức cho học sinh trồng thêm cây xanh, hoa kiểng vào các bồn hoa và chăm sóc cây thường xuyên .

- Đảm bảo vệ sinh trường, lớp và khu vực nhà vệ sinh sạch sẽ.

- Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh chung nơi công cộng và vệ sinh cá nhân.

- Giáo viên chủ nhiệm cùng học sinh của lớp thảo luận và trang trí lớp học theo hướng xanh hóa, tạo không khí trong lành, thân thiện.

1.2. Giải pháp thực hiện

- Tổ chức cho học sinh  chăm sóc và bảo vệ cây trồng; trồng hoa và chăm sóc hoa, có phân công bảo vệ các bồn hoa theo từng lớp.

- GVCN mỗi lớp kết hợp với TPT chỉ đạo học sinh  trang trí xanh hoá lớp học tạo không khí lớp học thoải mái, mát mẽ từ đó tạo cho học sinh tích cực hơn trong học tập.

- Hàng ngày học sinh trực quét dọn vệ sinh lớp và khu vực cầu thang các phòng học và khu vực sân trường; Nhân viên phục vụ quét dọn khu vực cổng, sân trường nhà vệ sinh, tạo môi trường sạch đẹp thu hút học sinh đến trường, nhằm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học.

- Phân công giáo viên trực đêm nghiêm túc bảo vệ tài sản nhà trường. Phân công trực ban theo dõi hoạt động của giáo viên và học tập của học sinh theo từng buổi.

- Giáo dục ý thức giữ gìn và bảo vệ của công, (không leo trèo, bẻ phá cây trồng, không leo lên bàn, không vẽ viết bậy), không vứt rác bừa bãi.

- Giáo dục học sinh lễ phép với thầy cô, người lớn tuổi, giao tiếp hoà nhã với bạn bè.

- Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, học sinh chủ động tích cực, tạo cho các em có cảm giác gần gũi với mái trường của mình. Từ đó các em có được sự hứng thú trong học tập vui chơi cũng như các hoạt động xã hội. Qua đó phát huy được tính sáng tạo của các em, các em sẽ thấy rằng mỗi ngày đến trường là một niềm vui và bổ ích.

- Thường xuyên sinh hoạt giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, vệ sinh cá nhân. Lồng ghép giáo dục cho học sinh  trong các tiết dạy có nội dung giáo dục về bảo vệ môi trường, sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm,…

- Cải tạo hệ thống sân trường  đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia các trò chơi do trường tổ chức, tạo môi trường sạch- đẹp để học sinh thích được đến trường.

- Ngay từ đầu năm học nhà trường cho học sinh các khối lớp ký bảng cam kết tham gia xây dựng “ trường học thân thiện, học sinh tích cực” và ký cam kết an toàn về an ninh trật tự trường học theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “ An toàn về  an ninh trật tự”;

2. Dạy học có hiệu quả phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh

2.1. Yêu cầu

- Giáo viên tích cực trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá  nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và có ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh. Tích cực tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

- Học sinh được khuyến khích đề xuất sáng kiến và cùng thầy cô thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao. Các em được tham gia nghiên cứu khoa học đối với những môn học như: Vật lý; Hóa  học; Sinh học; Công nghệ.

2.2. Giải pháp thực hiện

- Xây dựng nội dung kế hoạch giảng dạy theo chuẩn kiến thức , kỹ năng phù hợp đối tượng học sinh, phù hợp với nhu cầu phát triển giáo dục tại địa phương. Nội dung học tập gắn với thực tiển nhằm rèn luyện kỹ năng, vốn sống của học sinh. Giáo viên thực hiện soạn giảng theo theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Tăng cường khâu sử dụng đổi mới phương pháp giảng dạy phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong quá trình dạy học. Thay đổi trong việc đánh giá cách học của học sinh

- Sử dụng và khai thác triệt để thiết bị dạy học, kích thích sự tìm hiểu nêu vấn đề, gây hứng thú trong học tập cho học sinh.

- Thường xuyên tham mưu với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Đước trang bị thêm thiết bị đồ dùng dạy học cho các phòng bộ môn để rèn luyện kỹ năng thực hành của học sinh, từ đó giáo dục học sinh gắn lý thuyết với thực tế.

- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức từng môn học trên cơ sở  kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ tạo sự phát triển toàn diện cho học sinh.

- Tổ chức ứng dụng CNTT  trong giảng dạy (thông qua các tiết thao giảng, hội giảng và bài giảng điện tử E- learning và sử dụng có hiệu quả các phần mềm hiện có của đơn vị).

- Tổ chức lấy ý kiến về đổi mới phương pháp học tập và trao đổi kinh nghiệm học tập lẫn nhau giữa các đơn vị trường trong cụm.

- Thầy cô giáo phải thân thiện với học sinh trong giảng dạy và giáo dục, luôn trao dồi chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kịp thời tri thức mới, áp dụng phương pháp dạy học tích cực, gợi cảm hứng thú cho học sinh làm cho các em chủ động tìm tòi sáng tạo trong học tập.

- Kết hợp với đoàn đội tổ chức những buổi “hội thảo học tập” để các em có điều kiện nêu lên những suy nghĩ của mình dưới sự định hướng của nhà trường và giáo viên.

- Giáo viên giảng dạy phải bám sát đối tượng, phân hoá được đối tượng học sinh để phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi và giúp đỡ  học sinh yếu kém, đối xử công bằng với học sinh, không bỏ rơi học sinh nào, không để học sinh tự ti, chán học. Đối với giáo viên dạy khối 6 cần phải nắm rõ học sinh yếu những gì để có biện pháp giáo dục phù hợp.

- Phải thân thiện với học sinh trong đánh giá kết quả rèn luyện học tập của các em, đánh giá phải công bằng không chạy theo thành tích. Trong quá trình đánh giá cần phải phù hợp với từng đối tượng học sinh và có lời khen đối với những học sinh yếu đã có tiến bộ.

- Phát động phong trào thi đua  “Thầy cô giáo thân thiện” điển hình trong nhà trường . Thầy cô giáo thân thiện trong cách đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh; thực hiện đánh giá công bằng, khách quan không chạy theo thành tích, phải thân thiện với mọi đối tượng học sinh;

- Mỗi thầy, cô giáo phải tự làm thêm các đồ dùng dạy học trong khả năng để giúp cho các em tiếp thu bài học được dễ dàng hơn.

- Thành lập các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ văn nghệ, đôi bạn cùng tiến,câu lạc bộ Toán học, câu lạc bộ tiếng Anh,…

3. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

3.1. Yêu cầu

- Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý trong giao tiếp, các tình huống trong cuộc sống, tạo thói quen và kỹ năng làm việc, học tập sinh hoạt theo nhóm.

- Rèn luện sức khoẻ và ý thức bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông và các tai nạn thương tích khác.

- Rèn luyện kỹ năng ứng xử có văn hoá, chung sống hoà bình đoàn kết phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội và kỹ năng từ chối khi thấy việc đó không có lợi cho mình.

3.2. Giải pháp thực hiện

- Giáo dục rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử phù hợp với các tình huống, thói quen làm việc, hoạt động học tập theo nhóm thông qua các tiết HĐNGLL, hoạt đồng ngoại khóa, hoạt động xã hội và hoạt động trãi nghiệm sáng tạo.

- Tổ chức phong trào quyên góp, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ, phong trào an ninh xã hội,…

- Giáo dục ý thức giữ gìn và bảo vệ sức khoẻ như: thực hiện ăn chín, uống chín, ATGT, đuối nước, tai nạn về điện và các tai nạn khác bằng nhiều hình thức tổ chức (sinh hoạt dưới cờ, HĐNGLL, lồng ghép vào môn GDCD và các môn học khác có nội dung lồng ghép).

- Tổ chức cho học sinh đăng ký về thực hiện phòng chống HIV/AIDS, ATGT, tệ nạn xã hội, các tai nạn khác,..

- Tổ chức học tập điều lệ trường trung học (những điều cấm đối với học sinh, giáo dục kỹ năng ứng xử có văn hoá trong nhà trường và ngoài cộng đồng xã hội).

- Chỉ đạo  bộ phận đoàn đội tổ chức các hoạt động phù hợp thiết thực nhằm làm cho việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh có tính tự nhiên và hiệu quả (tổ chức cuộc thi, các trò chơi,..).

- Hướng dẫn và hỗ trợ cho học sinh có sáng kiến mới để tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật sáng tạo.

4. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh.

4.1. Yêu cầu

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một cách thiết thực khuyến khích sự tham gia chủ động tự giác của học sinh.

- Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí khác phù hợp với lứa tuổi học sinh và tình hình thực tế ở đơn vị.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để tất cả các em học sinh đều được tham gia.

4.2. Giải pháp thực hiện:

- Tổ chức ngày về nguồn (18/11) và tuần lễ về nguồn (từ 17/11 đến 22/11)  bằng nhiều hình thức: Sinh hoạt tập thể lớp, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoài giờ lên lớp, văn nghệ…

- Tổ chức văn nghệ các buổi sinh hoạt vui chơi tập thể lồng ghép với các tiết HĐNGLL hàng tháng. Tổ chức các tiết mục văn nghệ nhân các ngày khai giảng năm học, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tổng kết năm học

- Tổ chức sưu tầm và phổ biến các trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi học sinh trong các buổi sinh hoạt tập thể. Đẩy mạnh phong trào văn nghệ, TDTT để tuyển chọn và thành lập đội tuyển dự thi các hội thi  cấp huyện.

- Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho học sinh được đồng bộ, an toàn và có hiệu quả.

5. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng ở địa phương.

5.1. yêu cầu:

- Trường nhận chăm sóc di tích lịch sử, văn hoá hoặc di tích cách mạng ở địa phương, góp phần làm cho di tích sạch đẹp, tuyên truyền giới thiệu công trình, di tích lịch sử địa phương với bạn bè.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc và tinh thần cách mạng một cách có hiệu quả cho tất cà học sinh, phối hợp tốt với chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương phát huy giá trị các di tích lịch sử, cách mạng cho cuộc sống cộng đồng ở địa phương, khách du lịch (nếu có).

5.2. Giải pháp thực hiện:

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nhận chăm sóc nhà bia ghi tên các liệt sĩ .Tổ chức đánh giá và biểu dương cá nhân tập thể có nhiều đóng góp bảo vệ di tích và phát huy giá trị di tích.

- Phối hợp với Đoàn đội trong và ngoài nhà trường:

+ Tổ chức cho HS tìm hiểu ý nghĩa, giá trị lịch sử văn hoá, các di tích lịch sử cách mạng ở địa phương mà nhà trường nhận chăm sóc.

  + Xây dựng kế họach, phân công các lớp chăm sóc bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá thường xuyên.

- Khuyến khích giáo viên dạy các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD…đưa vào bài giảng các nội dung gắn với di tích lịch sử, văn hoá ở địa phương. Giáo dục về truyền thống cách mạng của địa phương theo tài liệu hướng giao 1duc5 địa phương của huyện.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Xây dựng kế hoạch triển khai và đăng ký thực hiện

     + Nhà trường nhận chăm sóc bia “Tổ quốc ghi công” ở UBND xã Tân Ân.

     + Xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường.

     + Duy trì trường học “ Xanh – Sạch – Đẹp” mức độ cao

      Khi xây dựng kế hoạch cần căn cứ vào các tiêu chí và tình hình thực tế ở đơn vị để đăng ký phấn đấu thực hiện trong những năm tiếp theo.

2. Tổ chức phát động phong trào

- Đẩy mạnh công tác tuyện truyền rộng rãi trong, ngoài nhà trường, tới tất cả phụ huynh học sinh và các tổ chức cá nhân địa phương.

- Phổ biến mục tiêu, yêu cầu, nội dung của phong trào thi đua đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường. Tích cực tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc thực hiện phong trào.

3. Kiểm tra đánh giá và công nhận

- Thường xuyên cập nhật các kết quả đạt được ở từng tiêu chí và có biện pháp khắc phục kịp thời những tiêu chí chưa đạt, phấn đấu hoàn thành vào khoảng thời gian nhất định.

- Trên cơ sở các nội dung của phong trào thi đua, đơn vị tự đánh giá kết quả qua quá trình thực hiện và đề nghị ban chí đạo kiểm tra và công nhận

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Kiện toàn  BCĐ phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực” năm học 2019 -2020.

2. Xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và triển khai đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh trong đơn vị biết và cùng thực hiện.

3. Ban giám hiệu nhà trường thực hiện nghiêm túc việc sơ tổng kết,đánh giá kết quả thực hiện phong trào gởi về Ban chỉ đạo đúng theo qui định, cụ thể như sau:

- Báo cáo sơ kết trong học kỳ 1 vào đầu tháng 1 hàng năm;

- Báo cáo tổng kết trong năm học vào cuối năm học.

4. Cuối năm học tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT – HSTC” gởi về ban chỉ đạo PGD.

5. Phấn đấu đến cuối năm trường đạt 5/5 tiêu chí xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” .

Trên đây là kế hoạch thực hiện thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của trường THCS Tân Ân năm học 2019-2020.

 

Nơi nhận:

-     Các bộ phận;                                                KT. HIỆU TRƯỞNG                       

  -     Lưu VT.                                                       P.HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                           

                                                                                             

     

                                                                            Trần Thị Trúc Hà