Họp CĐCS tháng 5.2016 và nộp báo cáo Công đoàn cuối năm học 2015-2016

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thông báo của cấp trên | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng Họp CĐCS tháng 5.2016 và nộp báo cáo Công đoàn cuối năm học 2015-2016, Thông báo của cấp trên. . tailieuhoctap.com giới thiệu đến mọi người bài giảng Họp CĐCS tháng 5.2016 và nộp báo cáo Công đoàn cuối năm học 2015-2016 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , bài giảng Họp CĐCS tháng 5.2016 và nộp báo cáo Công đoàn cuối năm học 2015-2016 trong chủ đề Thông báo của cấp trên được chia sẽ bởi bạn Long Lê Xuân tới các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào thể loại Thông báo của cấp trên , có tổng cộng 1 trang, thuộc file ., cùng danh mụ còn có Bài giảng ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Tên người giao việc: Lê Thị MỹNgọc Tên công việc:, bên cạnh đó HỌP CĐCS THÁNG 5/2016; NỘP BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN CUỐI NĂM Người chịu nghĩa vụ chính:, nói thêm là Lê Thị MỹNgọc Nội dung công việc:, ngoài ra KÍNH GỞI : CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC TRƯỜNG MỜI CTCĐ CÁC TRƯỜNG DỰ HỌP CĐ THÁNG 5/2016, tiếp theo là THỜI GIAN : 14H NGÀY 11/5/2016, kế tiếp là ĐỊA ĐIỂM

https://tailieuhoctap.com/baivietthongbaocuacaptren/hop-cdcs-thang-5-2016-va-nop-bao-cao-cong-doan-cuoi-nam-hoc-2015-2016.ssal0q.html

Nội dung

tb_pgd

Tên người giao việc:
Lê Thị MỹNgọc
Tên công việc: HỌP CĐCS THÁNG 5/2016; NỘP BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN CUỐI NĂM
Người chịu trách nhiệm chính: Lê Thị MỹNgọc
Nội dung công việc: KÍNH GỞI : CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC TRƯỜNG

MỜI CTCĐ CÁC TRƯỜNG DỰ HỌP CĐ THÁNG 5/2016
THỜI GIAN : 14H NGÀY 11/5/2016
ĐỊA ĐIỂM PGD&ĐT

*QUY ĐỊNH CÁC LOẠI BÁO CÁO TỔNG KẾT:
1. BC tổng kết NH + Bảng điểm CĐCS vững mạnh+ Thống kê số liệu tổ chức CĐ
2. BC UBKT + Bảng điểm UBKT
3. BC phong trào X-S-Đẹp + Bảng điểm
4. BC thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo….sáng tạo”, kèm Tổng hợp kết quả 
5. Hồ sơ đơn vị văn hóa
6. BC số liệu tổ chức Nữ công; BC kết quả bình xét nữ 2 giỏi NH 2015-2016
 Tất cả các hồ sơ nộp chậm nhất 16/5/2016
Độ khẩn : Bình thường  - 
Ngày hoàn thành dự kiến: 09/05/2016
Tình trạng công việc: Chưa hoàn thành
Tập tin đính kèm: