Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới

Công tác chuẩn bị hồ sơ, báo cáo tiếp đón đoàn Kiểm tra "thực hiện Quy chế dân chủ

Đăng ngày | Thể loại: Nhà trường | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng Công tác chuẩn bị hồ sơ, báo cáo tiếp đón đoàn Kiểmtra thực hiện Quy chế dân chủ, Nhà trường. . tailieuhoctap.com chia sẽ đến mọi người tài liệu Công tác chuẩn bị hồ sơ, báo cáo tiếp đón đoàn Kiểmtra thực hiện Quy chế dân chủ .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Tài liệu Công tác chuẩn bị hồ sơ, báo cáo tiếp đón đoàn Kiểmtra thực hiện Quy chế dân chủ trong thể loại Nhà trường được giới thiệu bởi user Dũng Trần Quốc tới mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào danh mục Nhà trường , có 1 trang, thuộc file ., cùng mục còn có Bài giảng ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo 1, thêm nữa Toàn trường tập trung rà soát lại những văn bản của Chính phủ, Bộ GDĐT và nhà trường đã ban hành về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thêm nữa 2,còn cho biết thêm Các thành viên trong ban chỉ đạo, nhất là những trưởng ban, đoàn thể, tập thể tổ chuyên môn tập trung, cập nhật hồ sơ kế hoạch công tác, biên bản sinh hoạt của tập thể để tập trung đúng thời điểm yêu cầu,

http://tailieuhoctap.com/baivietnhatruong/cong-tac-chuan-bi-ho-so-bao-cao-tiep-don-doan-kiem-tra-thuc-hien-quy-che-dan-chu.3ed6yq.html

Nội dung

1. Toàn trường tập trung rà soát lại các văn bản của Chính phủ, Bộ GDĐT và nhà trường đã ban hành về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

2. Các thành viên trong ban chỉ đạo, nhất là các trưởng ban, đoàn thể, tập thể tổ chuyên môn tập hợp, cập nhật hồ sơ kế hoạch công tác, biên bản sinh hoạt của tập thể để tập trung đúng thời điểm yêu cầu.

3. Vào "mục tư liệu khác" của trang Web này để xem lại Nghị định 71/1998/NĐ-CP ; Quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT ; Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế làm việc, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế DC của trường.