bai toan ve tong ti

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Toán | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng bai toan ve tong ti, Toán. Mức 1 : Tổng hai số là 35. Số thứ nhất bằng 3/4 số thứ hai. Tìm hai số đó.Mức 2 : Trung bình cộng của hai số là 35. Số thứ nhất bằng 3/4 số thứ hai. Tìm hai số đó.Mức 3 : Trung bình cộng của hai số là 37. Số thứ nhất bằng3/4 số thứ hai và cộng thêm 4 . Tìm hai số đó.... tailieuhoctap.com giới thiệu tới đọc giả thư viện bai toan ve tong ti .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu bai toan ve tong ti thuộc danh mục Toán được chia sẽ bởi thành viên Tuyết Nguyễn Ánh tới các bạn nhằm mục đích học tập , thư viện này đã đưa vào mục Toán , có tổng cộng 1 page, thuộc file ., cùng chủ đề còn có Bài giảng ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Mức 1 : Tổng hai số là 35, nói thêm là Số thứ 1 bằng 3/4 số trang bị hai, kế tiếp là Tìm hai số ấy, thêm nữa Mức 2 : Trung bình cộng của hai số là 35, nói thêm Số thứ 1 bằng 3/4 số trang bị hai, bên cạnh đó

https://tailieuhoctap.com/baiviettoan/bai-toan-ve-tong-ti.84cn0q.html

Nội dung

Mức 1 : Tổng hai số là 35. Số thứ nhất bằng 3/4 số thứ hai. Tìm hai số đó.

Mức 2 : Trung bình cộng của hai số là 35. Số thứ nhất bằng 3/4 số thứ hai. Tìm hai số đó.

Mức 3 : Trung bình cộng của hai số là 37. Số thứ nhất bằng3/4  số thứ hai và cộng thêm 4 . Tìm hai số đó.