Tính tổng của dãy có quy luật

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Giải Toán | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng Tính tổng của dãy có quy luật, Giải Toán. .

https://tailieuhoctap.com/baivietgiaitoan/tinh-tong-cua-day-co-quy-luat.jxw10q.html

Nội dung

A= 15+17+19+...+753

B= 7+11+15+...+99