Tiêu chuẩn đạo đức lối sông của CB-ĐV trường THCSHải Sơn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: GD hướng nghiệp 9 | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng Tiêu chuẩn đạo đức lối sông của CB-ĐV trườngTHCSHải Sơn, GD hướng nghiệp 9. . Chúng tôi giới thiệu tới đọc giả thư viện Tiêu chuẩn đạo đức lối sông của CB-ĐV trườngTHCSHải Sơn .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Tiêu chuẩn đạo đức lối sông của CB-ĐV trườngTHCSHải Sơn trong thể loại GD hướng nghiệp 9 được giới thiệu bởi thành viên Lạp Nguyễn đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề GD hướng nghiệp 9 , có 1 trang, thuộc file ., cùng danh mụ còn có Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp Giáo dục Hướng nghiệp 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập CHI BỘ TRƯỜNG THCS HẢI SƠN, tiếp theo là TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, nói thêm là CỦA ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG CHỨC TRƯỜNG THCS HẢI SƠN, kế tiếp là Căn cứ HD 01, HD 02 của Huyện ủy Hải Lăng; Căn cứ HD 03 của Tỉnh ủy Quảng Trị; Căn cứ HD 01 và 02 của Đảng ủy xã Hải Sơn; Căn cứ thực tế của Chi bộ và nhà trường THCS Hải Sơn và được sự góp ý của

https://tailieuhoctap.com/baivietgdhuongnghiep9/tieu-chuan-dao-duc-loi-song-cua-cb-dv-truong-thcshai-son.ola6vq.html

Nội dung

 

   CHI BỘ TRƯỜNG THCS HẢI SƠN.                                                                             

TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

CỦA ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG CHỨC TRƯỜNG THCS HẢI SƠN.           Căn cứ HD 01, HD 02 của Huyện ủy Hải Lăng; Căn cứ HD 03 của Tỉnh ủy Quảng Trị; Căn cứ HD 01 và 02 của Đảng ủy xã Hải Sơn; Căn cứ thực tế của Chi bộ và nhà trường THCS Hải Sơn và được sự góp ý của Chi bộ và tập thể Sư phạm nhà trường đã thống nhất vạch ra tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của  đảng viên và CB-GV-NV trường THCS Hải Sơn như sau:          1. Phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Kiên quyết chống tư tưởng trung bình chủ nghĩa, chủ nghĩa cá nhân; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.          2. Có ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề nghiệp. Không làm tổn hại đến thanh danh và uy tín của nhà giáo, nhà trường.          3. Luôn đấu tranh, phê và tự phê để cùng tiến bộ.           4. Công khai, dân chủ và thực hành tiết kiệm.           5. Không rượu bia, cờ bạc (dưới mọi hình thức) bê tha, nợ nần dây dưa...          6. Không xúc phạm đến thân thể, danh dự học sinh cũng như người lớn.          7. Xây dựng gia đình hạnh phúc, quy mô ít con, đạt gia đình văn hóa.          8. Bất cứ ở đâu, mọi lúc, mọi nơi người cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường luôn gương mẫu, từ lời nói đến việc làm để nhân dân, phụ huynh và học sinh noi theo.          Mọi thành viên trong trường có quyền giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường theo tiêu chuẩn đạo đức, lối sống đã đề ra.                                                                 

           Hải Sơn, ngày 5 tháng 7 năm 2007.    

                                 BÍ THƯ