Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới

NỘI QUY CHI ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN

Đăng ngày | Thể loại: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng NỘI QUY CHI ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. . tailieuhoctap giới thiệu tới mọi người thư viện NỘI QUY CHI ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , bài giảng NỘI QUY CHI ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN trong chuyên mục Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được chia sẽ bởi bạn Anh Lê Hoàng tới bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào mục Đoàn TNCS Hồ Chí Minh , có tổng cộng 1 page, thuộc file ., cùng chủ đề còn có Bài giảng ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem ĐOÀN XÃ GIA KIỆM, cho biết thêm CHI ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Gia Kiệm, ngày 31 tháng 10 năm 2017 NỘI QUI CHI ĐOÀN,còn cho biết thêm ( Áp dụng cho đoàn viên) Điều 1, nói thêm Thực hiện đúng giờ giấc lên lớp, hội họp, sinh hoạt, tiếp theo là Điều 2, kế tiếp là Đồng phục đúng qui định của nhà trường và đồng phục đoàn vào những ngày đồ vật hai hàng tuần, ngày lễ truyền thống, Đại hội của đoàn, giao lưu, sinh hoạt đoàn, cho biết thêm Điều 3,

http://tailieuhoctap.com/baivietdoantncshochiminh/noi-quy-chi-doan-th-le-quy-don.gcjx0q.html

Nội dung

ĐOÀN XÃ GIA KIỆM

CHI ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN

        ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH


             Gia Kiệm, ngày 31 tháng 10 năm 2017


 

 

 

                          NỘI QUI CHI ĐOÀN

( Áp dụng cho đoàn viên)

 

Điều 1. Thực hiện đúng giờ giấc lên lớp, hội  họp, sinh hoạt...

Điều 2. Đồng phục đúng qui định của nhà trường và đồng phục đoàn vào các ngày thứ hai hàng tuần, ngày lễ truyền thống, Đại hội của đoàn, giao lưu, sinh hoạt đoàn.

Điều 3. Chuẩn bị và lên lớp đầy đủ hồ sơ sổ sách, ĐDDH đúng theo qui định.

Điều 4. Đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên đúng qui định.

Điều 5. Sinh hoạt và đóng đoàn phí đúng qui định.

Điều 6. Khiếu nại tố cáo phải đúng trình tự, bắt đầu từ cơ sở (Không được vượt cấp).

Điều 7. Trồng và bảo vệ cây xanh (1 đoàn viên / 1 cây xanh còn sống).

Điều 8. Tham gia đầy đủ các hoạt động văn nghệ, TDTT, chuyên môn ... của trường.

Điều 9. Thuộc bài hát của Đoàn- Hội- Đội và một số ca khúc ca ngợi cách mạng, quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Điều 10. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, quy chế, quy định của ngành và của trường.      

 

 
 

TM. BCH CHI ĐOÀN

Bí thư

 

 Lê Hoàng Anh