KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN Năm học 2017 - 2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN Năm học 2017 - 2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. .

https://tailieuhoctap.com/baivietdoantncshochiminh/ke-hoach-hoat-dong-cua-chi-doan-tieu-hoc-le-quy-don-nam-hoc-2017-2018.bzux0q.html

Nội dung

HUYỆN ĐOÀN THỐNG NHẤT                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

     ĐOÀN XÃ GIA KIỆM

     CHI ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN                                    

                                                                      Gia Kiệm, ngày 12 tháng 10 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN

Năm học 2017 - 2018

Qua sự chỉ đạo của Chi bộ TH Lê Quý Đôn và BCH Đoàn Xã Gia Kiệm, kết hợp cùng BGH trường TH Lê Quý Đôn, Chi đoàn TH Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch hoạt động của Chi đoàn năm học 2017- 2018 nhằm đẩy mạnh hoạt động của Chi đoàn nói riêng, phong trào Thanh thiếu niên trường tiểu học Lê Quý Đôn nói chung.

       I, MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên giáo viên và đoàn viên học sinh, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng về Đảng, Đoàn giáo dục đạo đức lối sống đẹp và kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên từ đó khơi dậy và phát huy tính tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.

Nâng cao và đẩy mạnh chất lượng các hoạt động của Chi đoàn như: đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng cho đoàn viên giáo viên; đi đầu trong tiếp nhận công nghệ mới trong dạy học và giáo dục, là lực lượng tiên phong trong mọi hoạt động của nhà trường, địa phương và ngành cấp trên. Coi trọng việc xây dựng nề nếp cho học sinh, rèn luyện tính tự giác trong thi cử và học tập của học sinh, ý thức kỷ luật góp phần xây dựng mái trường trong sạch lành mạnh; phát huy phong trào “Trường học thân thiện- Học sinh tích cực”. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hoạt động cụ thể là phấn đấu “mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”

Phát huy vai trò công tác tham mưu cho Chi bộ, BGH nhà trường. Đẩy mạnh phong trào tình nguyện, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động ngoại khoá nhằm nâng cao chất lượng, cũng như uy tín của tổ chức Đoàn trong nhà trường.

Tham gia tích cực và có hiệu quả các cuộc phát động về phong trào của Đoàn cấp trên.

         II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

          1. Công tác tuyên truyền:

           Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ giáo viên, học sinh với nhiệm vụ của đất nước, của nghành giáo dục và đoàn thanh niên.

 Đa dạng hoá các hình thức học tập, triển khai và quán triệt nghị quyết của Đảng, kỷ niệm ngày 26/03 thành lập Đoàn TNCS HCM, các lễ kỷ niệm lớn trong năm học, thông qua các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực hiệu quả. Thực hiện thật nghiêm túc chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Min”.

       Xây dựng kế hoạch chỉ đạo đội TNTPHCM tổ chức các hoạt động trong nhà trường phù hợp với chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018 như: Giúp bạn học tốt, “Uống nước nhớ nguồn”, đến ơn đáp nghĩa, …

      Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, trong đó đặc biệt quan tâm nghiên cứu, triển khai các phương thức giáo dục sáng tạo, phù hợp với đoàn viên, thanh niên khối trường học.

      Xây dựng văn hoá học đường thân thiện, lành mạnh coi đây là 1 giải pháp quan trong trong việc ngăn chặn, dẩy lùi các hiện tượng phi văn hoá đang có nguy cơ trở thành trào lưu xấu trong đoàn viên, thanh niên khối trường học.

       Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức Đoàn, trong đó chú trọng đổi mới hình thức, chất lượng sinh hoạt Đoàn trong khối trường học.

       2. Công tác giáo dục:

           Phối hợp triển khai các nội dung giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên trường học, tham gia tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về biển đảo.

        Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hoá học đường, ứng xử văn minh, có lòng nhân ái, tác phong mẫu mực. Kịp thời ngăn chặn những hiện tượng, trào lưu xấu trong học đường, đặc biệt là bạo lực học đường, coi thường kỷ cương trường học.

         Tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn trong năm học.

       3.Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ tổ quốc”:

       Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học” thanh niên trường học đi đầu trong ứng dụng và áp dụng CNTT trong lĩnh vực chuyên môn.

       Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phòng chống các tệ nạ xã hội.

       Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao.

       4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn:

Tập trung củng cố, thành lập chi đoàn ngay từ đầu năm học, tổ chức đại hội chi đoàn nghiêm túc, chất lượng.

Tham mưu với Chi bộ, BGH nhà trường cùng với Công đoàn cơ sở để có những hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hay tạo những hoạt động TDTT & Văn nghệ để tổ chức Đoàn ngày càng phát triển.

        III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

       1. Ban chấp hành Đoàn trường:

          Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của chi bộ, BGH nhà trường tới toàn thể đoàn viên trong chi đoàn.

        Xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động theo từng tháng, theo chủ điểm trọng tâm.

        Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp cảm tình Đoàn và kết nạp đoàn viên mới.

        Xây dựng kế hoạch tuyền truyền.        

         Phát huy tối đa tính tự chủ, sắn sàng, sáng tạo của mỗi các bộ đoàn, của đoàn viên và chi đoàn.

         Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích các Đoàn TNCS HCM trong các hoạt động của nhà trường.

 

2. Đoàn viên:

        Tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động do nhà trường tổ chức.

        Tích cực tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ, đổi mới về cách nghĩ, cách làm.

        Chủ động đề xuất những chương trình, nội dung hoạt động đoàn trương.

        Báo cáo hoạt động tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

  VI.  LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG (theo năm học 2017 - 2018)

CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

 Tháng 9/2017

- Sinh hoạt chi đoàn triển khai nhiệm vụ phục vụ cho khai giảng năm học.

- Học tập nghị quyết Đoàn, và học tập các nghị quyết chính trị đầu năm học.

- Sinh hoạt chi đoàn đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học.

- Tuyên truyền ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9

Tháng 10/2017

- Tổ chức Đại hội chi Đoàn xây dựng nhiệm vụ năm học.

- Họp Ban chấp hành phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân ban chấp hành.

- Sinh hoạt tháng theo chủ đề ngày 20/10.

- Đôn đốc, động viên đoàn viên tích cực trong hoạt động dạy và học để tạo thành phong trào.

- Đoàn viên kết hợp với Đoàn xã trong ngày ra quân tình nguyện “dân vận” cũng như phối hợp với Công đoàn cơ sở và BGH nhà trường- cùng với HS làm công trình Xanh-Sạch- đẹp tại trường học (trồng cây, dọn dẹp rác, vệ sinh lớp học…)

- Kết hợp cùng với BGH nhà trường và theo sự chỉ đạo nhà trường trong việc tổ chức Hội Nghị CBCCVC năm học 2017-2018, cũng như phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Tháng 11/2017

- Phát động phong trào hội giảng đạt kết quả tốt chào mừng ngày nhà giáo ViệtNam 20/11.

-  Đoàn viên làm công trình thanh niên (kết hợp cùng Đoàn Xã Gia Kiệm).

- Phối hợp tổ chức chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam bằng các hoạt động: Văn nghệ, tuyên truyền và đố vui trước sân cờ….

 - Kết hợp với BCH liên đội thực hiện quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường tạo cho đội viên có nền nếp học tập tốt.

- Sinh hoạt chi đoàn.

 

Tháng 12/2017

- Sinh hoạt chi đoàn theo các nội dung sau:

+ Tiếp tục duy trì nền nếp của đội viên, đội sao đỏ.

+ Duy trì phong trào học tập, phong trào dạy tốt.

+ Phát động phong trào dạy và học chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân.

+ Thăm hỏi, vận động đoàn viên trong chi đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng 01/2018

- Sinh hoạt chi đoàn theo đúng nội dung.

- Tuyên truyền ngày học sinh – sinh viên 9/1

- Duy trì nề nếp của đoàn viên, đội viên.

- Đoàn viên kết hợp với HS làm công trình thanh niên.

- Tổ chức thảo luận về công tác giảng dạy góp phần thúc đẩy phong trào chuyên môn và học hỏi lẫn nhau.

ơ

Tháng 02/2018

- Lên kề hoạch kết nạp Đội Viên cho học sinh lớp 3.

- Duy trì  nề nếp dạy và học theo đúng quy chế.

- Tổ chức nêu gương các đoàn viên ưu tú có thành tích trong học tập và đẩy mạnh phong trào tự học của học sinh.

- Sinh hoạt chi đoàn.

- Thăm hỏi, động viên, gia đình có hoàn khó khăn để chuẩn bị đón tết âm lịch.

 

Tháng 03/2018

- Duy trì nề nếp dạy và học của đoàn viên, đội viên.

- Đoàn viên kết hợp với HS làm công trình Xanh-Sạch- đẹp tại trường học (trồng cây, dọn dẹp rác, vệ sinh lớp học,…).

- Đẩy mạnh phong trào học tập trong toàn trường để chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Kết hợp cùng BGH, Công đoàn nhà trường tổ chức hoạt động chào mừng ngày 8/3.

- Chi Đoàn kết hợp Liên Đội tổ chức các hoạt động dân gian chào mừng 26/03.

 

Tháng 04/2018

- Phát động phong trào phụ đạo học sinh yếu kém. Thúc đẩy quá trình học tập của các đội viên khối 3,4,5.

- Tổ chức cho đoàn viên kể chuyện trao đổi truyền thống đấu tranh cách mạng và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Tổ chức, tuyên truyền chào mừng ngày 30/4.

- Sinh hoạt chi đoàn.

 

Tháng 05/2018

- Đẩy mạnh phong trào học tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm đặc biệt kì các em hs cuối cấp.

- Sinh hoạt chi đoàn tổng kết tình hình của tháng và năm học, chia tay đoàn viên HS;

- Chuyển sinh hoạt cho đoàn viên về sinh hoạt hè tại địa phương.

- Quyên góp sách, dụng cụ học tập cho con em gia đình khó khăn (kết hợp cùng thư viện nhà trường ).

- Sinh hoạt chi đoàn.

 

IV. ĐỀ XUẤT:                                                    

        Đề nghị với Ban giám hiệu Nhà trường tạo mọi điều kiện về thời gian và vật chất để Chi đoàn triển khai và hoàn thành kế hoạch được tốt.

     Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động Đoàn năm học 2017 -2018 của chi đoàn trường TH Lê Quý Đôn yêu cầu các đoàn viên thực hiện nghiêm túc.

XÁC NHẬN CỦA BGH. NHÀ TRƯỜNG

T/M BCH CHI ĐOÀN

 

BÍ THƯ