CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐOÀN VÀ ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Điều Lệ Đoàn | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐOÀN VÀ ỦY BAN KIỂMTRA CÁC CẤP, Điều Lệ Đoàn. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đọc giả tài liệu CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐOÀN VÀ ỦY BAN KIỂMTRA CÁC CẤP .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐOÀN VÀ ỦY BAN KIỂMTRA CÁC CẤP thuộc danh mục Điều Lệ Đoàn được giới thiệu bởi thành viên Đức Minh đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã đưa vào mục Điều Lệ Đoàn , có 1 page, thuộc thể loại ., cùng thể loại còn có Bài giảng ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập CHƯƠNG VI, tiếp theo là CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐOÀN VÀ ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP, bên cạnh đó Điều 23 :, bên cạnh đó 1, kế tiếp là - Kiểm tra là một trong các chức năng lãnh đạo của Đoàn,còn cho biết thêm Tổ chức Đoàn phải thực hiện công tác kiểm tra, bên cạnh đó Tổ chức Đoàn, đoàn tụ và cán bộ Đoàn chịu sự kiểm tra của Đoàn, tiếp theo là

https://tailieuhoctap.com/baivietdieuledoan/chuong-vi-cong-tac-kiem-tra-cua-doan-va-uy-ban-kiem-tra-cac-cap.myggvq.html

Nội dung

CHƯƠNG VI
CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐOÀN VÀ ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP
Điều 23 :
1.- Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đoàn. Tổ chức Đoàn phải tiến hành công tác kiểm tra. Tổ chức Đoàn, đoàn viên và cán bộ Đoàn chịu sự kiểm tra của Đoàn.
2.- Các cấp bộ Đoàn lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các tổ chức Đoàn và đoàn viên chấp hành Điều lệ Đoàn, nghị quyết của Đoàn.
Điều 24 :
1.- Ủy ban kiểm tra của Đoàn được thành lập từ Trung ương đến huyện và tương đương do Ban chấp hành cùng cấp bầu ra. Ủy ban kiểm tra có một số ủy viên Ban chấp hành, song không quá một phần hai (1/2) số lượng ủy viên Ủy ban kiểm tra. Số lượng ủy viên Ủy ban kiểm tra mỗi cấp theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
2.- Việc công nhận Ủy viên ủy ban kiểm tra do Ban chấp hành cùng cấp đề nghị, Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định. Việc cho rút tên trong danh sách Ủy ban kiểm tra do Ban chấp hành cùng cấp quyết định và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp. Nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm tra mỗi cấp theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành cùng cấp.
3.- Tổ chức Đoàn cơ sở và chi đoàn cử một ủy viên Ban chấp hành phụ trách công tác kiểm tra.
Điều 25 : Nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra các cấp:
1.- Tham mưu cho các cấp bộ Đoàn kiểm tra việc thi hành Điều lệ, nghị quyết, chủ trương của Đoàn.
2.- Kiểm tra cán bộ, đoàn viên (kể cả ủy viên Ban chấp hành cùng cấp) và tổ chức Đoàn cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ của Đoàn.
3.- Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp dưới.
4.- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên và nhân dân liên quan đến cán bộ, đoàn viên; tham mưu cho cấp bộ Đoàn về việc thi hành kỷ luật Đoàn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, thanh niên.
5.- Kiểm tra công tác đoàn phí, việc sử dụng các nguồn quỹ khác của các đơn vị trực thuộc Ban chấp hành cùng cấp và cấp dưới
Điều 26 :
Ủy ban kiểm tra các cấp làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chịu sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đoàn cùng cấp và sự chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra cấp trên.
Ủy ban kiểm tra cấp trên được quyền yêu cầu tổ chức Đoàn cấp dưới và cán bộ, đoàn viên báo cáo những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra; tham mưu cho Ban chấp hành Đoàn cùng cấp chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ các quyết định về kỷ luật của cấp bộ Đoàn cấp dưới; kiểm tra hoạt động của Ủy ban kiểm tra cấp dưới.