Mẫu BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG TH TÂN ƯỚC

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Công đoàn trường | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng Mẫu BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG TH TÂN ƯỚC, Công đoàn trường. CÔNG ĐOÀN CS TH TÂN ƯỚCỦY BAN KIỂM TRACỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Tân Ước, ngày tháng năm 201…. BIÊN BẢNKIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAMTẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ƯỚC - Hôm nay vào lúc giờ , ngày tháng năm 201……. - Tại CĐCS trường TH Tân Ước tiến... Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn bài giảng Mẫu BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG TH TÂN ƯỚC .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Mẫu BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG TH TÂN ƯỚC trong chủ đề Công đoàn trường được giới thiệu bởi user Khá Lê Thị tới các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã đưa vào danh mục Công đoàn trường , có tổng cộng 1 trang, thuộc file ., cùng chủ đề còn có Bài giảng ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu CÔNG ĐOÀN CS TH TÂN ƯỚC, bên cạnh đó ỦY

https://tailieuhoctap.com/baivietcongdoantruong/mau-bien-ban-kiem-tra-chap-hanh-dieu-le-cong-doan-viet-nam-tai-truong-th-tan-uoc.qxzo0q.html

Nội dung

CÔNG ĐOÀN CS TH TÂN ƯỚC

ỦY BAN KIỂM TRA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Tân Ước, ngày    tháng      năm 201…. 

BIÊN BẢN

KIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ƯỚC

 

- Hôm nay vào lúc     giờ      , ngày      tháng      năm 201…….

            - Tại CĐCS trường TH Tân Ước tiến hành kiểm tra Điều lệ Công Đoàn ViệtNam, năm 2001….

I. Thành phần tham dự:

            1. Đại diện đoàn kiểm tra:

            - Ông (Bà):…………………….                  Chủ nhiệm UBKTCĐ            Trưởng ban.

            - Ông (Bà): ……………………      Ủy viên UBKTCĐ           Thư ký.

            - Ông (Bà):……………………                   Ủy viên UBKTCĐ           Ủy viên.

            2. Đại diện BCH CĐCS:

            - Ông (Bà): ………………………  Chủ tịch công đoàn.

            - Ông (Bà):…………………….                  Trưởng ban nữ công

Đoàn kiểm tra đã làm việc với Công đoàn trường TH Tân Ước, nghe báo cáo việc chấp hành Điều lệ công đoàn từ sau Đại hội Công đoàn đến nay; nghiên cứu, xem xét các văn bản, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra, Đoàn kiểm tra có ý kiến kết luận như sau:

1- Kiểm tra việc tổ chức phổ biến, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và quy định của Công đoàn ngành:

Sau Đại hội Công đoàn trường TH Tân Ước, Ban Chấp hành đã kịp thời và nghiêm túc chỉ đạo, phổ biến, triển khai các Nghị quyết và các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Công đoàn ngành đến cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động bằng các hình thức như: triển khai học tập trong các cuộc họp

2- Việc thực hiện chế độ sinh hoạt công đoàn, chế độ thông tin báo cáo hoạt động công đoàn và việc công khai tài chính công đoàn:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3- Việc xây dựng và thực hiện các qui chế hoạt động của Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra công đoàn và quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chính quyền cùng cấp; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4- Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5- Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6- Đánh giá chung:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc lúc …. giờ …….. phút cùng ngày.

   TM.BCH CĐCS                                    TM.Đoàn kiểm tra                                

        Chủ tịch                                         Chủ nhiệm UBKTCĐ                         Thư ký

 

 

 

 

Lê Thị Khá                                   Nghiêm Thị Hạnh Luyến                      Nguyễn Thị Liên