BÁO CÁO THỰC LỰC CÔNG ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN ( THÁNG 10 NĂM 2015)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Công đoàn trường | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng BÁO CÁO THỰC LỰC CÔNG ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN ( THÁNG 10 NĂM 2015), Công đoàn trường. .

https://tailieuhoctap.com/baivietcongdoantruong/bao-cao-thuc-luc-cong-doan-th-le-quy-don-thang-10-nam-2015.puux0q.html

Nội dung

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỐNG NHẤT            
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LÊ QUÝ ĐÔN            
                   
DANH SÁCH  TRÍCH NGANG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
THỜI ĐiỂM THÁNG 4 NĂM 2016
                   
                   
STT Họ và tên  Năm sinh   Dân tộc   TRÌNH ĐỘ  CHỨC VỤ
Nam  Nữ  GDPT  Chuyên
 môn
Chính
 Trị
Công đoàn Chuyên môn
1   1970   Kinh 12/12 ĐH SPTH Trung cấp    HiệuTrưởng
2 Nguyễn Khắc Tiến 1968   Kinh 12/12 ĐH SPTH Trung cấp    P.HiệuTrưởng
3 Lê Thị Truyền 1976 X Kinh 12/12 ĐH SPTH     Giáo viên
4 Nguyễn Văn Hường 1969   Kinh 12/12 ĐHSP TH     Giáo viên
5 Trần Thị Dung 1972 X Kinh 12/12 CĐSP TH   Ủy viên Giáo viên
6 Hà Thị Hạnh 1966 X Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
7 Đinh Văn Nhân 1965   Kinh 12/12 THSP 12+2   CT.CĐCS Giáo viên
8 Nguyễn Thị Mỹ Anh 1972 X Kinh 12/12 ĐH SPTH     Giáo viên
9 Nguyễn Văn Thời 1964   Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
10 Trần Văn Mỹ 1956   Kinh 10/12 THSP 9+3     Giáo viên
11 Đặng Thị Kim Thọ 1970 X Kinh 12/12 CĐSPTH      Giáo viên
12 Trần Thu Hương 1965 X Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
13 Phạm Ngọc Bằng 1971   Kinh 12/12 THSP 12+2     Giáo viên
14 Phạm Thị Thêm Hồng 1970 X Kinh 12/12 ĐH SPTH     Giáo viên
15 Phạm Thị Hồng 1965 X Kinh 12/12 ĐH SPTH     Giáo viên
16 Đặng Thị Thuỳ Trang 1972 X Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
17 Trần Thị Thanh Xuân 1965 X Kinh 12/12 THSP 12+2     Giáo viên
18 Nguyễn Thị Hoa 1979 X Kinh 12/12 ĐH SPTH     Giáo viên
19 Lưu Trần Thịnh 1975   Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
20 Phạm Tuấn Đỗ Dũng 1975   Kinh 12/12 ĐH SPTH     Giáo viên
21 Trần Thị Hồng 1987 X Kinh 12/12 ĐH SPTH     Giáo viên
22 Nguyễn Thị Nga 1978 X Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
23 Đỗ Thị Thanh Thuý 1965 X Kinh 12/12 CĐSP Tviện     NV.Thư viện
24 Hoàng Thị Nguyệt 1983 X Kinh 12/12 ĐH kế toán     Giáo viên
25 Lê Hoàng Anh 1989   Kinh 12/12 ĐH SP AV   PCT.CĐCS Giáo viên
26 Nguyễn Thị Thu 1990 X Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
27 Lê Thị Mai 1986 X Kinh 12/12 CĐSP Â N     Giáo viên
28 Lê Tuấn Sĩ 1989   Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
29 Trần Thị Trang 1989 X Kinh 12/12 THSP     Giáo viên
30 Trương Thị Thanh Thương 1987 X Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
31 Nguyễn Hồng Nhung 1990 X Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
32 Đinh Thị Nga 1990 X Kinh 12/12 THSP     Giáo viên
33 Trương Ngọc Thắng 1990   Kinh 12/12 CĐ Ytế     NV.Ytế
34 Trương Thế Viện 1961   Kinh 6/12 Bảo vệ     NV.Bảo vệ
35 Nguyễn Văn Tuyến 1966   Kinh 5/12 P.vụ     NV.Phục vụ