Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới

Báo cao định kỳ hoạt động Công Đoàn tháng 10 năm 2009

Đăng ngày | Thể loại: Công đoàn trường | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng Báo cao định kỳ hoạt động Công Đoàn tháng 10 năm 2009, Công đoàn trường. . tailieuhoctap trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Báo cao định kỳ hoạt động Công Đoàn tháng 10 năm 2009 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện Báo cao định kỳ hoạt động Công Đoàn tháng 10 năm 2009 trong danh mục Công đoàn trường được chia sẽ bởi bạn An Nguyễn Hai đến mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được giới thiệu vào chuyên mục Công đoàn trường , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng ., cùng thể loại còn có Bài giảng Bài viết Công đoàn trường ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Công đoàn GD-ĐT Vĩnh Linh Cộng hoà xã hội chũ nghĩa Việt Nam, nói thêm là CĐ THCS Lý Thường Kiệt Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀNTHÁNG 10 NĂM 2009 Thực hiện theo kế hoạch của công đoàn ngành, nhiệm vụ năm học 2009-2010, kế hoạch hoạt động công đoàn trường THCS Lý Thường Kiệt, cho biết thêm Công đoàn trường THCS Lý Thường Kiệt công ty thực hiện tốt kế hoạch đề ra, với các hoạt động

http://tailieuhoctap.com/baivietcongdoantruong/bao-cao-dinh-ky-hoat-dong-cong-doan-thang-10-nam-2009.2etnvq.html

Nội dung

Công đoàn GD-ĐT Vĩnh Linh      Cộng hoà xã hội chũ nghĩa Việt Nam

CĐ THCS Lý Thường Kiệt                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                       BÁO CÁO TỔNG KẾT  HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀNTHÁNG 10 NĂM 2009 

Thực hiện theo kế hoạch của công đoàn ngành, nhiệm vụ năm học 2009-2010, kế hoạch hoạt động công đoàn trường THCS Lý Thường Kiệt. Công đoàn trường THCS Lý  Thường Kiệt  tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra, với những hoạt động cụ thể sau:-Tổ chức lao động cộng sản giúp đỡ gia đình đồng chí Nguyễn Thị Thông( lý do: con ốm đau dài ngày , mất. Bản thân đồng chí sức khoẻ yếu. Cụ thể đã giúp đỡ 14 ngày công lao động .-Tổ chức tốt đại hội công đoàn từ tổ đến nhà trường, kiện toàn ban chấp hành công đoàn, thành lập các đội chuyên trách công đoàn như : VHVN, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, cờ vua, lao động cộng sản,…-Tổ chức tốt ngày lễ 20/10 bằng hình thức toạ đàm gồm: Diễn văn truyền thống, hái hoa dân chủ, giao lưu văn nghệ.-Tặng quà cho chị em phụ nữ 20/10 mỗi đồng chí một suất quà trị giá 50 000đ.-Tổ chức 01 buổi giáo dục giới tính cho 120 em học sinh nữ khối 8,9 và chị em  công đoàn viên nữ.-Tổ chức thao giảng 20/10:  6 tiết  ứng dụng công nghệ thông tin.-Tiếp nhận và hình thành phòng làm việc công đoàn.-Tổ chức lao động công đoàn 1buổi 15 ngày công sắp xếp các phòng chức năng, phòng công vụ.-Nộp danh sách thi đua công đoàn, các loại văn bản đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2009-2012.-Phát động thi đua 20/11.-Tiếp tục tổ chức  nuôi cá công đoàn.

Trên đây là các hoạt động của công đoàn trường THCS Lý Thường Kiệt, đối chiếu với kế hoạch đề ra, công đoàn đã hoàn thành tốt.

                                                   Vĩnh lâm , ngày 28/10/2009

-Nơi nhận:                                              TM/BCH CÔNG ĐOÀN  

                                                                  CT

 -Công đoàn ngành;                    TRẦN THƯƠNG THIÊN                                        

- Chi bộ, lãnh đạo trường;

-Lưu: Văn phòng công đoàn.