BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2015

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: BÁO CÁO | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2015, BÁO CÁO. . tailieuhoctap chia sẽ đến đọc giả bài giảng BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2015 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , bài giảng BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2015 thuộc chuyên mục BÁO CÁO được chia sẽ bởi user Nam Vũ Hoài đến mọi người nhằm mục đích học tập , thư viện này đã đưa vào danh mục BÁO CÁO , có 1 trang, thuộc thể loại ., cùng mục còn có Bài giảng LỊCH LÀM VIỆC- THÔNG BÁO- BÁO CÁO- Văm bản chung BÁO CÁO ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẠI TỪ Số:11/BC-TTYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đại Từ, ngày 22 tháng 11 năm 2015 BÁO CÁO Đánh gía tình hình thực hiện nhiêm vụ công tác Y tế tháng 10 năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2015 I,còn cho biết thêm Những kết quả đã đạt được,còn cho biết thêm 1, kế tiếp là Công tác phòng, chống dịch bệnh và Vệ sinh an toàn thực phẩm, ngoài ra Giám sát dịch,

https://tailieuhoctap.com/baivietbaocao/bao-cao-cong-tac-thang-10-nam-2015.ycwf0q.html

Nội dung

 

    SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẠI TỪ 

                   Số:11/BC-TTYT

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Đại Từ, ngày 22  tháng 11  năm 2015

                                                                  BÁO CÁO

           Đánh gía tình hình thực hiện nhiêm vụ công tác Y tế tháng 10 năm 2015;

                               Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2015

 

I. Những kết quả đã đạt được

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh và Vệ sinh an toàn thực phẩm

Giám sát dịch, bệnh nguy hiểm, trong tháng toàn Huyện không có dịch xảy ra; Đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm không có ngộ độc thực phẩm xảy ra; Tổ chức tuyên truyề phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng; Tập huấn và khám sức khỏe cho chủ hộ kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn Huyện.

2. Công tác Bảo vệ BMTE/KHHGĐ

Số phụ nữ có thai trong tháng phát hiện 210 trường hợp và đ­ược quản lý sớm, số lần khám thai 788, số phụ nữ đẻ được tiêm phòng uốn ván rốn 275/277 đạt 99,2%, số phụ nữ đẻ được khám thai đúng lịch 178/277 đạt 63,8%; duy trì chăm sóc sau sinh;

Thực hiện Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản đợt 2 năm 2015 cho 7 xã: Phú Xuyên, Na Mao, Phục Linh, Bản Ngoại, Tân Linh, TT Quân Chu, Yên Lãng,; Duy trì các hoạt động của mô hình “Tình chị em” và quay vòng vốn.

3. Chăm sóc trẻ em

Tiếp tục triển khai duy trì tiêm chủng mở rộng thường xuyên đảm bảo quy trình tiêm chủng an toàn; trong tháng không có phản ứng sau tiêm; Số trẻ tiêm chủng đầy đủ là: 293 trẻ.

4. Công tác khám chữa bệnh

- Đảm bảo duy trì việc khám chữa bệnh thường xuyên tại Trạm Y tế, trong tháng  10/2015 tổng số lần khám bệnh là 13.651 l­ượt, trong đó kết hợp YHCT và YHHĐ được 5.717 lượt đạt 37.8%. Chú trọng đến chất lượng khám chữa bệnh, sử dụng thuốc an toàn hợp lý; trong tháng chuyển tuyến 2.518 lượt.

- Duy trì ứng dụng công nghệ tin học của phần mềm phiên bản mới;

5. Công tác khác:

- Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn, tăng cường phát hiện bệnh nhân lao, tìm AFB (+).

- Trong tháng tiếp nhận và tiêm phòng bệnh dại cho 27 bệnh nhân trong đó có 8 trẻ dưới 15 tuổi, ở các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện;

- Duy trì việc cấp phát thuốc Methadone cho 356 bệnh nhân, triển khai các hoạt động tại cơ sở và tiếp nhận hồ sơ mới;

- Duy trì mô hình điều trị 2.0 tại 3 xã Cù Vân, Bản Ngoại và Yên Lãng; Tiếp tục kê đơn cho bệnh nhân Lao và thực hiện công tác xét nghiệm tại Trung tâm Y tế huyện Đại Từ; Duy trì cơ sở cấp phát thuốc Methadone Bản Ngoại huyện Đại Từ;

- Tham gia các khóa tập huấn; tổ chức triển khai các Chương trình dự án theo kế hoạch; triển khai các hoạt động của dự án Washooba; Tham mưu cho UBND huyện Đại Từ ra quyết định Công nhận 2 Tổ dân phố thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ đạt cấp độ: “Cộng đồng 100% sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh”;

- Thực hiện công tác kiÓm tra søc kháe nghÜa vô qu©n sù cña c¸c x·, thÞ trÊn  huyÖn §¹i Tõ n¨m 2016;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo mới Y tế thôn bản năm 2015; Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra đuổi Trạm Y tế các xã, thị trấn năm 2015; Tổ chức cho Trạm Y tế “Tình chị em” đi thăm quan TYT Văn Hán, huyện Đồng Hỷ.

II. Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2015

1. Tăng cường tuyên truyền, giám sát đề phòng dịch bệnh nguy hiểm và ngộ độc thực phẩm trên địa bàn Huyện;

2. Chỉ đạo các bộ phận hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn năm 2015, tăng cường phát hiện bệnh nhân lao, đo tải lượng virut HIV cho bệnh nhân; Tổ chức kiểm tra đáng giá công tác y tế năm 2015;

3. Tiếp tục triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản đợt 2 năm 2015;

4. Phối hợp với các Bệnh viện tổ chức khám quản lý sức khỏe cho Người cao tuổi; Duy trì công tác khám chữa bệnh thường xuyên tại Trạm Y tế; Khám quản lý sức khỏe cho học sinh các trường học;

5. Duy trì việc khám, tư vấn và xét nghiệm cho bệnh nhân tham gia điều trị Methadone, tiếp nhận hồ sơ mới; Tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ của Nhóm Phục Hồi, huyện Đại Từ do dự án MARS hỗ trợ; Duy trì  điểm cấp phát thuốc tại Trạm Y tế xã Bản Ngoại; Sửa chữa nâng cấp điểm cấp phát thuốc Methadone xã Na Mao huyện Đại Từ ;

6. Giám sát, hỗ trợ phần mềm cho các xã, thị trấn; Tiếp tục các hoạt động của dự án Washooba và các chương trình dự án khác;

7. Chỉ đạo các xã tổ chức Lễ công bố quyết định đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2015; Tổ chức khen thưởng cho con cán bộ Trung tâm Y tế thi đỗ vào đại học;

Trên đây là báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Đại Từ về thực hiện công tác Y tế tháng 10 năm 2015 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2015./.

Nơi nhận:                                                                                           GIÁM ĐỐC

- UBND Huyện (B/cáo);                                                                      Đã ký

- VP Huyện uỷ (B/cáo);

- Ban tuyên giáo HU (B/cáo);

- Phòng KH-ĐT Huyện;

- Lưu TTYT.                                                                             ThS - BS: Vũ Hoài Nam