Bài giảng do GV Đàm Thị Thúy Hằng & Nguyễn Thanh Hà- Trường THCS Quỳnh Mai - Hai Bà Trưng xây dựng.