VẬT LÍ 6
CHỦ ĐỀ 1: ĐO ĐỘ DÀI
Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo lường chính thức của nước ta hiện nay là mét, kí hiệu là m.
GHĐ: 10 cm
ĐCNN: 0.5 cm
Giới hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất được ghi trên thước.
Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là độ dài giữa hai vạch liên tiếp.
Ước lượng độ dài cần đo
Chọn thước đo thích hợp
Đặt thước đo dọc theo chiều dài cần đo, vạch 0 của thước ngang với một đầu của vật
Đọc giá trị độ dài của vật theo giá trị của vạch chia trên thước gần nhất với đầu kia của vật.
Ghi kết quả đo, chữ số cuối cùng của kết quả đo theo ĐCNN của thước.
DẶN DÒ
HỌC BÀI TRONG VỞ GHI
LÀM BÀI TẬP TRONG SGK trang 10
XEM BÀI MỚI