Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • bai 14: dong dien trong chat dien phan (t1) - 1
  • bai 14: dong dien trong chat dien phan (t1) - 2
  • bai 14: dong dien trong chat dien phan (t1) - 3
  • bai 14: dong dien trong chat dien phan (t1) - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

bai 14: dong dien trong chat dien phan (t1)

Đăng ngày 11/29/2011 10:34:56 PM | Thể loại: Vật lí 11 | Lần tải: 171 | Lần xem: 0 | Page: 11 | FileSize: 0.27 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng bai 14: dong dien trong chat dien phan (t1), Vật lí 11. .

http://tailieuhoctap.com/baigiangvatli11/bai-14-dong-dien-trong-chat-dien-phan-t1.gtfmxq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Vật lí 11


BÀI 14:
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
Câu 1: Nêu bản chất của dòng điện trong kim loại?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2: Sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ?
I. Thuyết điện li
BÀI 14:
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
Em hãy nhắc lại nội dung của thuyết điện li?
Trong dung dịch các hợp chất hóa học như axit, bazo và muối bị phân li thành các nguyên tử hoặc nhóm các nguyên tử tích điện gọi là các ion; ion có thể chuyển động tự do trong dung dịch và trở thành các hạt tải điện.
DD NaCl
A+
Na+
Na+
Na+
Bài 14:
Dòng điện trong
chất điện phân
I: Thuyết điện li
II: Bản chất
dòng điện trong
chất điện phân
Anốt: kí hiệu A
Catốt: kí hiệu K
K
Khi chưa đóng khóa K các ion trong dung dịch chuyển động như thế nào?
Khi đóng khóa K thì các ion chuyển động như thế nào?
Vậy Dòng điện trong chất điện phân là dòng ion âm và ion đương chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.
So sánh dòng điện trong kim loại và trong chất điện phân.
Kim loại dẫn điện tốt hơn chất điện phân.
Kim loại
Chất điện phân
Bản chất: là dòng chuyển động của các electron tự do.
Bản chất: là dòng chuyển động của các iôn.
Mật độ các e lớn.
Khối lượng và kích thước của các electron nhỏ hơn các iôn.
Môi trường kim loại khá ổn định.
Mật độ các iôn thường khá nhỏ.
Khối lượng và kích thước của các iôn lớn hơn các electron.
Môi trường dung dịch rất mất trật tự.
Dòng điện trong kim loại chỉ tải điện lượng, không tải vật chất.
Dòng điện trong chất điện phân tải cả điện lượng và vật chất.
Thí nghiệm
Quan sát và nhận xét:
+ Điều gì xảy ra ở điện kế?
+ Điều gì xảy ra ở các điện cực?
Giải thích hiện tượng xảy ra?
Bài 14:
Dòng điện trong
chất điện phân
I: Thuyết điện li
II: Bản chất
dòng điện trong
chất điện phân
III: Các hiện
tượng diễn ra ở
điện cực. Hiện
tượng dương cực tan
A
K
Cu2+
Cu2+
SO42-
Cu2+
SO42-
SO42-
SO42-
SO42-
Cu2+
Hiện tượng xảy ra ở catốt
Thí nghiệm
Hiện tượng xảy ra ở Anốt
Bài 14:
Dòng điện trong
chất điện phân
I: Thuyết điện li
II: Bản chất
dòng điện trong
chất điện phân
III: Các hiện
tượng diễn ra ở
điện cực. Hiện
tượng dương cực tan
A
K
Cu2+
SO42-
Cu2+
SO42-
SO42-
Cu2+
Kết luận:
- Ở catốt: các iôn Cu2+ di chuyển về K và nhận electron từ K hình thành Cu:
Cu2++2e →Cu
Ở Anốt: Cu các electron bị hút về cực dương của nguồn điện nên các nguyên tử Cu bị mất e tạo thành các iôn Cu2+.
Cu→Cu2++2e.
Cu2+ bị các iôn âm kéo vào dung dịch nên cực dương bị tan ra (hiện tượng dương cực tan)
Trong trường hợp này điện năng không bị tiêu hao trong quá trình phân tích các chất.
Trường hợp2: Bình điện phân là dung dịch H2SO4, 2 điện cực làm bằng inox
Bài 14:
Dòng điện trong
chất điện phân
I: Thuyết điện li
II: Bản chất
dòng điện trong
chất điện phân
III: Các hiện
tượng diễn ra ở
điện cực. Hiện
tượng dương cực tan
Bài 14:
Dòng điện trong
chất điện phân
I: Thuyết điện li
II: Bản chất
dòng điện trong
chất điện phân
III: Các hiện
tượng diễn ra ở
điện cực. Hiện
tượng dương cực tan
A
K
Trường hợp2: Bình điện phân là dung dịch H2SO4, 2 điện cực làm bằng inox
Hãy quan sát và giải thích hiện tượng xảy ra?
H+
H+
H+
H+
OH-
OH-
OH-
OH-
H2
O2
Củng Cố
Câu 1: Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển rời có hướng của:
Các chất tan trong dung dịch.
Các iôn dương trong dung dịch
Các iôn âm và dương dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch.
Các iôn âm và dương theo chiều của điện trường trong dung dịch.
So sánh hiện tượng xảy ra ở 2 trường hợp nói trên, từ đó tìm điều kiện để xảy ra hiện tượng dương cực tan
Củng Cố
Câu 2: Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực bằng Cu là:
Không có thay đổi gì ở bình điện phân.
Anốt bị ăn mòn.
Đồng bám vào catốt.
Đồng chạy từ anốt sang catốt.