Liên đội trưường THCS An Sơn
Lễ Kỷ niệm
78 năm ngày thành lập đoàn tncs
hồ chí minh
An Sơn, ngày 26/3/2009
Liên đội trưường THCS An Sơn
Lễ Kỷ niệm
78 năm ngày thành lập đoàn tncs
hồ chí minh
An Sơn, ngày 26/3/2009
Liên đội trưường THCS An Sơn
Lễ Kỷ niệm
78 năm ngày thành lập đoàn tncs
hồ chí minh
An Sơn, ngày 26/3/2009
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Vòng 1. Ai thông minh hơnVòng 2. Theo dòng lịch sử
Vòng 3. Nhìn hình bắt chữ
Vòng 5. Giải ô chữ theo chủ đề

Vòng 4. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình
VÒNG 1:
ở phần thi này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tỡm điều bí mật sau nh?ng mảnh ghép kia. 4 miếng ghép tương ứng với bốn gợi ý trả lời. Nếu trả lời đúng ỏ gợi ý đầu tiên, chúng ta dành 4 điểm về cho chi đội mỡnh, gợi ý thứ 2 là 3đ, gợi ý thứ 3 là 2đ và gơị ý cuối cùng là 1đ.
ai thông minh hơn
1. Là một hình tròn
2. Nền cờ đỏ sao vàng
4. Có hình măng non
3. Có băng chữ sẵn sàng

ai thông minh hơn
Huy hi?u D?i
VÒNG 2: THEO DÒNG LỊCH SỬ
Luật chơi của vòng này như sau: Ban tổ chức đã đưa ra 10 câu hỏi tương ứng với 10 lượt lựa chọn của của 10 chi đội. Lần lượt từ chi đội 6A - chi đội 9B chúng ta sẽ lựa chọn câu hỏi cho chi đội mỡnh. Sau khi lựa chọn câu hỏi, nếu sau 5 giây mà chi đội đó không có câu trả lời coi như mất quyền chơi ở câu hỏi đó và quyền trả lời thuộc về các chi đội khác. Mỗi câu trả lời đúng các bạn sẽ dành được 2 điểm về cho chi đội mỡnh.
gói câu hỏi theo dòng lịch sử
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 1: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. 03/02/1930
B. 08/03/1910
D. 15/05/1941
C. 26/03/1931
5
4
3
2
1
0
Câu 2: Từ khi thành lập đến nay, Đoàn đã qua mấy lần đổi tên:
A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
5
4
3
2
1
0
Câu 3 : Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên của nước ta là :
A. Trần Phú.
C. Võ Thị Sáu.
D. Hà Huy Tập.
B. Lý Tự Trọng.
5
4
3
2
1
0
Câu 4: Thêm từ thích hợp vào d?u ".":
Một nam khởi đầu từ mùa xuân;
Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ;
Tuổi trẻ là .................... của xã hội.
(Hồ Chí Minh )
A. tương lai.
B. hy vọng.
D. mầm non
C. mùa xuân
5
4
3
2
1
0
Câu 5: Giai điệu đoạn nhạc đệm vừa rồi là của bài hát nào ? Bạn hãy hát một đoạn trong bài hát đó.
Hãy lắng nghe đoạn băng sau:
5
4
3
2
1
0
Play
Pause
Stop
5
4
3
2
1
0
Nguyễn Văn trỗi
Cho biết tên nhân vật anh hùng trong bức ảnh
Hãy nhớ lấy lời tôi !
A. Nguyễn Viết Xuân
B. Nguyễn Bá Ngọc
C. Nguyễn Văn Thạc
D. Nguyễn Văn Trỗi
Câu 7: Tên người đoàn viên trong bức ảnh là:
5
4
3
2
1
0
A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
Câu 8: Chương trình “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được Bộ GD – ĐT phối hợp với Trung ương Đoàn triển khai bao gồm mấy nội dung:
5
4
3
2
1
0
C. Thanh niên quyết thắng và tuổi trẻ giữ nước.
Câu 9: Nội dung chương trình hành động của tuỏi trẻ hiện nay là
A. Thanh niên lập nghiệp và 5 xung kích
B. Thanh niên thi đua tình nguyện xây dựng và
bảo vệ tổ quốc.
D. Thanh niên lập nghiệp và tuổi trẻ giữ nước.
5
4
3
2
1
0
B. Huân chương sao vàng
A. Huân chương Hồ Chí Minh
D. Chưa được trao tặng huân chương nào
Cõu 10: Do�n thanh niờn c?ng s?n H? Chớ Minh dó du?c nh� nu?c trao t?ng huõn chuong n�o ?
C. Huân chương Hồ Chí Minh và
huân chương sao vàng
5
4
3
2
1
0
BACK
Lu?t choi :Ban tổ chức sẽ lần lượt đưa ra 5 đoạn nhạc, sau khi nghe xong các bạn hãy nhanh chóng giơ tay dành lấy quyền trả lời về cho chi đội mỡnh. Nếu trả lời đúng các bạn sẽ dành được 5 điểm. Nếu trả lời sai, chi đội đó sẽ mất quyền trả lời ở câu hỏi này.
VÒNG 3:
Nghe nhạc hiệu đoán chưương trình
Nghe nhạc hiệu đoán chưương trình
2
1
3
5
4
Back
Lên Đàng
Em là mầm non của đảng
Mùa hè xanh
Khát vọng tuổi trẻ
Hành khúc thanh niên cộng sản HCM
Luật chơi: Trên màn hình lần lượt xuất hiện hình ảnh về các hoạt động do Đoàn thanh niên tổ chức. Sau thời gian 10 giây suy nghĩ, bạn nào có đáp án xin mời giơ tay dành quyền trả lời. Mỗi đáp án đúng sẽ nhận được 5 điểm.
VÒNG 4: NHÌN HÌNH BẮT CHỮ
CHIẾN DỊCH: “ MÙA HÈ XANH”

CHIẾN DỊCH: “ TIẾP SỨC MÙA THI”
CHIẾN DỊCH: “ THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN”
Uèng n­íc nhí nguån
Nhiệm vụ của chúng ta là lần lượt lật mở từ ô số 1 đến ô số 7, trả lời đúng ở mỗi câu hỏi chúng ta sẽ tỡm được các từ chỡa khoá ở ô chủ đề (ô số 8). Nếu trong quá trỡnh chơi, khi 2/3 số ô ch? hàng ngang đã được mở, nếu chúng ta đã đoán được ô chủ đề chỳng ta cú quy?n tr? l?i và ô chủ đề được mở trò chơi dừng lại. Trả lời đúng ở mỗi ô hàng ngang từ 1 - 7 chúng ta dành được 5 điểm. Giải được ô chủ đề chúng ta có 10 điểm.
VÒNG V:
giải ô chữ theo chủ đề
2
3
4
5
6
7
1
8
Giải ô chữ theo chủ đề
Ô chìa khoá
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 78 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
26/3
1931
26/3
2009
- Liên đội - Đoàn kết - Chăm ngoan - Học giỏi