Chủ đề: Tết và mùa xuân
Đề tài:
Nhận biết sự khác biệt rõ nét
về chiều rộng của 2 đối tượng
sử dụng đúng từ biểu thị kết quả
Trò chơi
Ai nhanh - Ai đúng
Trò chơi
Hái lộc đầu năm
Chúc các bé chăm ngoan, học giỏi!