Trường MN Li�n M?ci
Bài giảng chuyên đề
Tiết kiệm năng lượng cho trẻ mầm non
Giáo viên: Hoàng Ngọc Ánh
Naêm hoïc : 2019 - 2020
Sự kỳ diệu của nước
Hoạt động 1
Cháu làm gì để tiết kiệm nước
Hãy quan sát và nhận xét!
Chỉ ra những việc không nên làm trong các hình .
Những việc không nên làm
Để nước chảy tràn, không khoá máy.
Đánh răng, không khoá máy để nước chảy tràn ra
Tưới cây để nước
chảy tràn lan
Chỉ ra những việc nên làm trong các hình .
Những việc nên làm
Khoá vòi nước , không để nước chảy tràn
Bé đánh răng, lấy nước vào cốc xong, khoá máy ngay
Gọi thợ chữa ngay khi ống nước bị hỏng, nước bị rò rỉ
TIẾT
KIỆM
NƯỚC
Phải tốn nhiều công sức, tiền của mới có được nước sạch để dùng. Vì vậy, không du?clãng phí nuước.
Quan sát các bức tranh sau rồi ghép đôi từng cặp hai bức tranh cho phù hợp :
a
b
c
d
D
a
b
c
Tiết kiệm nưuớc là để dành tiền cho mình và cũng để có nuước cho nhiều người khác đưuợc dùng.
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN
MỘT SỐ DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN
ĐỂ THẮP SÁNG
CÁC LOẠI ĐÈN
MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐIỆN DÙNG CHẠY MÁY VÀ TRUYỀN TIN
MÀN HÌNH VÀ MÁY VI TÍNH
MÁY CASSET
QUẠT MÁY
MỘT SỐ DỤNG CỤ DÙNG
NĂNG LƯỢNG ĐIỆN ĐỐT NÓNG

Tình huống dễ dẫn đến bị điện giật là:
Dùng vật bị ướt chạm vào dây điện trần.
Chơi thả diều dưới , gần đường dây điện.
Trú mưa dưới trạm điện.
Tay chạm vào dây điện bị hở.
Phơi quần áo trên dây điện.
1/ Tình huống nào dễ dẫn đến bị điện giật ?
Kết luận
Những biện pháp đề phòng điện giật là:
Không chơi thả diều dưới (hoặc gần) đường dây điện.
Không chạm tay vào những chỗ dây điện bị hở.
Không trú mưa dưới trạm đieọn, cột điện, đường dây điện.
Không phơi quần áo lên dây điện
Khi điện bị chập, cháy phải nhanh chóng ngắt cầu dao điện, cắt nguồn điện.
Trò chơi
Chọn hành vi đúng ,sai
Start
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết 1 phút
Đồng hồ đếm giờ 30 giây _ âm thanh sống động
Start
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết 2 phút
Đồng hồ đếm giờ 30 giây _ âm thanh sống động
Start
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết 3 phút
Đồng hồ đếm giờ 30 giây _ âm thanh sống động
Kết thúc hoạt động
Cuộc thi
Đội tuyên truyền giỏi
Nội Dung:
- N�u nh�ng viƯc n�n l�m v� kh�ng n�n l�m �Ĩ ti�t kiƯm n�íc
N�u nh�ng viƯc n�n l�m v� kh�ng n�n l�m �Ĩ ti�t kiƯm điê�n.