Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toan 2 tuan 10 - 1
  • Toan 2 tuan 10 - 2
  • Toan 2 tuan 10 - 3
  • Toan 2 tuan 10 - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Toan 2 tuan 10

Đăng ngày 1/22/2010 10:50:20 PM | Thể loại: Toan-TV | Lần tải: 54 | Lần xem: 0 | Page: 9 | FileSize: 2.01 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Toan 2 tuan 10, Toan-TV. .

http://tailieuhoctap.com/baigiangtoantv/toan-2-tuan-10.b85bvq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Toan-TV


GIÁO ÁN: TOÁN LỚP 2
PHòNG GD - đt ĐạI LộC
TRƯờNG TIểU HọC LÊ PHONG
GV thực hiện: Nguyễn Thị Bé
Bài giảng môn toán – lớp 2
Tuần 10
Người thực hiện - Nguyễn Thi Be
PHòNG giáo dục và Đào tạo đại lộc
Trường tiểu học lê phong
KíNH CHàO QUí THầY CÔ GIáO
Và CáC EM HọC SINH.
11 - 7 =
11 – 9 =
?
?
Đặt tính rồi tính
11
7
11
9
4
2
Kiểm tra bài cũ
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2009
TOÁN
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2009 TOÁN
31 – 5

31 – 5 = ?
31 – 5 = 26

3
1
5
-
1
2
. 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ năm được 6, viết 6 nhớ 1
. 3 trừ 1 bằng 2, viết 2
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2009 TOÁN
31 – 5
Tính
51 41 61 31 81
8 3 7 9 2-
-
-
-
-
43
38
51
22
79
2.Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
a) 51 và 4; b) 21 và 6
51 21
4 6

-
-
47
47
3. Đàn gà đẻ được 51 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả để làm
món ăn. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?
Bài giải
Số quả trứng còn lại là:
51 – 6 = 45 ( quả trứng )
Đáp số: 45 quả trứng
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2009 TOÁN
31 – 5
4.Đoạn thẳng AB cắt đoạn
thẳng CD tại điểm nào?


B
D
A
C
O
Chọn chữ cái đặt trước cách đặt tính đúng: 91 - 8

A. 91 B. 91 C. 91
8 8 8Chọn chữ cái đặt trước kết quả đúng: 11 – 1 – 9 =
3
2
1
-
Chọn chữ cái trước cách kết quả đúng: 51 - 3
A. 58 B. 47 C. 48

Chọn chữ cái đặt trước kết quả
đúng: 71
9


B. 61
A. 62 ;
72
C.
Ô CỬA BÍ MẬT
2
4
-
1
-
3
5
3
2
1
4
0
Làm bài tập 1 (dòng 2)
Xem trước bài: 51 - 15
Về nhà
Chúc quý thầy cô sức khỏe