ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC ÑINH TIEÂN HOAØNG
  
MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI KHỐI 1
Người thực hiện : Nguyễn Thị Bích Hiền
BÀI DẠY
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy kể tên một số công việc ở nhà .
Để giữ gìn nhà ở gọn gàng,sạch sẽ , hàng ngày các em đã làm những công việc gì ?
CÔNG VIỆC Ở NHÀ
AN TOÀN KHI Ở NHÀ
BÀI 14
CỨU TÔI VỚI !
QUAN SÁT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hãy quan sát xem chuyện gì đã xảy ra ? Hãy nêu tính chất nguy hiểm và điều nhắc nhở mà các em cần rút ra ?
Khi dùng những đồ dùng dễ vỡ , cần phải rất cẩn thận để tránh bị đứt tay .
Hãy dự kiến xem điều gì có thể xảy ra với các bạn này ?
Không nghịch dao hoặc sử dụng những vật sắc nhọn vì rất dễ bị đứt tay .
Khi phải dùng dao hoặc những đồ dùng dễ vỡ, sắc, nhọn cần phải rất cẩn thận để tránh bị đứt tay.
Những đồ dùng trên cần để xa tầm với của các em nhỏ.
THẢO LUẬN THEO NHÓM
Nhóm 3 : Quan sát hình 3
Câu hỏi thảo luận :
Em hãy dự kiến xem chuyện gì sẽ xảy ra với các bạn trong hình?
Câu hỏi thảo luận :
Nếu là em , em sẽ làm gì trong trường hợp này? Em sẽ nói gì với các bạn ấy ?
Hình 1
Không để những vật gây cháy gần những đồ dùng dễ bắt lửa .
Hình 2
Nên tránh xa các vật và những nơi có thể gây bỏng và cháy .
Hình 3
Không sờ vào phích cắm, ổ điện, dây dẫn .Điện giật có thể gây chết người, chập điện sẽ gây cháy nhà...
Hãy tìm mọi cách để chạy ra xa nơi có lửa cháy và gọi to kêu cứu ..
Khi có lửa cháy các đồ vật trong nhà , em sẽ phải làm gì ?
Các em có biết số điện thoại gọi cứu hoả không ?
114
LUYỆN TẬP

Hãy đánh dấu chéo (x) vào những vật có thể gây phỏng
D9

D9

X
X
X
X
LUYỆN TẬP

Hãy đánh dấu chéo (x) vào những vật nhọn, nguy hiểm có thể gây đứt tay.
X
X
X
MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý !
DẶN DÒ
Khi ở nhà , phải cẩn thận để tránh điện giật , cháy, bỏng , đứt tay.
Khi xảy ra hỏa hoạn , hãy tìm mọi cách chạy ra xa nơi có lửa cháy và báo động gấp.
Cần nhớ số điện thoại cứu hoả , phòng khi cần thiết .