PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LỢI TRUNG
MÔN TOÁN
Giáo viên: Nguyễn Minh Trang
Kiểm tra bài cũ :
Hãy tính rồi chọn đáp án đúng ở 2 phép tính sau:
Vì sao trong hai biểu thức có các số giống nhau,
các dấu tính giống nhau nhưng giá trị lại khác
nhau?
Vì trong biểu thức b có thêm dấu ngoặc đơn, làm chúng thay đổi thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức, dẫn đến giá trị của các biểu thức khác nhau.
PHÉP CHIA
HOẠT ĐỘNG 1: ÔN TẬP VỀ PHÉP CHIA
b) Trong phép chia có dư:
* * Chú ý : Không có phép chia cho số 0.* *
a : 1 = a
a : a = 1 (a khác 0)
0 : b = 0 (b khác 0)
a : b = c (dư r )
a : b = c
a) Trong phép chia hết:
Thương
Số bị chia
Số chia
* * Chú ý : Số dư phải bé hơn số chia.* *
Số bị chia
Số chia
Thương
Số dư
HOẠT ĐỘNG 2 : LUYỆN TẬP
1. Tính rồi thử lại (theo mẫu) :
1. Tính rồi thử lại (theo mẫu) :
a) 8192 : 32 15335 : 42
75,95 : 3,5 97,65 : 21,7
(Thương là số thập phân)
+ Thực hiện : 4 phép tính còn lại.
+ 4 bạn có bông hoa màu đỏ ở mỗi tổ sẽ làm vào
bảng nhóm, đại diện nhóm trình bày.
+ Cả lớp làm vào phiếu luyện tập.
+ Khi bạn trình bày, cả lớp lắng nghe, góp ý cho bạn.
+ Dùng bút chì ghi Đ,S (sửa bài nếu sai), vào bài
làm của mình.
* Đặt tính ngay hàng, thẳng cột. Tính toán cẩn thận.
* Bài làm trình bày sạch sẽ và rõ ràng.
YÊU CẦU:
1. Tính rồi thử lại (theo mẫu) :
a) 8192 : 32 15335 : 42
Phép chia hết: a : b = c, thử lại: c x b = a (b khác 0)
Phép chia có dư: a : b = c (dư r), thử lại: a = c x b + r
( r < b )
1. Tính rồi thử lại (theo mẫu) :
b) 75,95 : 3,5 97,65 : 21,7
- Bước 1: Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số
chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
- Bước 2: Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia
cho số tự nhiên.
,
,
2. Tính :
a)
 
:
 
b)
 
:
 

+ Thực hiện 2 phép tính.
+ 2 em có bông hoa màu cam, làm vào bảng nhóm và lên trình bày.

YÊU CẦU:
2. Tính :
a)
 Muốn chia một phân số cho một phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
 
:
 
=
 
x
 
=
 
=
 
b)
 
:
 
=
 
x
 
=
 
3. Tính nhẩm :
25 : 0,1 = ….. ; 48 : 0,01= …… ; 95 : 0,1= …..
25 x 10 = ….. ; 48 x 100= …… ; 72:0,01= …..
b) 11 : 0,25 = ….. ; 32 : 0,5 = ….. ; 75 : 0,5 = …..
11 x 4 = ….. ; 32 x 2 = ….. ; 125:0,25 = …..
+ Thực hiện 6 cặp bài tính nhẩm.
+ 6 em có bông hoa hình mặt cười, sẽ nối tiếp
trình bày miệng.

YÊU CẦU:
Hãy chọn cho mình
một con thú nhé !
1
2
3
4
5
6
< Câu 1 >
25 : 0,1 = 250
25 x 10 = 250
< Câu 2 >
48 : 0,01 = 4800
48 x 100 = 4800
< Câu 3 >
95 : 0,1 = 950
72 : 0,01 = 7200
< Câu 4 >
11 : 0,25 = 44
11 x 4 = 44
< Câu 5 >
32 : 0,5 = 64
32 x 2 = 64
< Câu 6 >
75 : 0,5 = 150
125 : 0,25 = 500
Hãy chọn cho mình
một con thú nhé !
1
2
3
4
5
6
CỦNG CỐ
** Mời các bạn đặt 5 mảnh ghép lên bàn:**
- Mỗi nhóm có 5 mảnh ghép : 2 mảnh ghép có phép chia cần thực hiện. 3 mảnh còn lại là 3 đáp án.
- Như vậy: có hai phép tính chia,mà có 3 đáp án.
- Mỗi nhóm hợp tác với nhau thực hiện phép chia, ghép phép tính với kết quả đúng.
- Tổ nào ghép nhanh, tổ đó sẽ giành chiến thắng.
- Phần thưởng cho tổ chiến thắng là : BÔNG HOA TỔ XUẤT SẮC.
TRÒ CHƠI:
GHÉP HÌNH
(Chơi theo nhóm đôi)
DẶN DÒ:
- Xem lại bài.
- Chuẩn bị bài mới.
CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ & CÁC EM
ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI