ỦY BAN NHÂN DÂNQUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LỢI TRUNG
MÔN TOÁN
Giáo viên: Nguyễn Minh Trang
Toán
ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ (tiếp theo)
Thứ hai, ngày 01 tháng 04 năm 2019
Bao nhiêu phần hình tròn không được tô màu?

2. Bao nhiêu phần hình tròn được tô màu?
Toán
ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ (tiếp theo)
Thứ hai, ngày 01 tháng 04 năm 2019
< Cách chơi: >
- Lớp được chia làm 4 tổ.
- Trò chơi có tất cả 4 vòng thi.
- Một vòng thi có nhiệm vụ giải một bài tập.
- Đội có điểm cao nhất sẽ nhận được một bông hoa.
- Sau bốn vòng thi, đội nào có nhiều bông hoa, đội đó chiến thắng và được khen thưởng.
TRÒ CHƠI : CHUNG SỨC
Toán
ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ (tiếp theo)
Thứ hai, ngày 01 tháng 04 năm 2019
Bài 1 - Vòng 1
 
Em hãy nhắc lại khái niệm về phân số:
Phân số gồm hai phần tử số (nằm trên dấu gạch ngang) và mẫu số (nằm dưới dấu gạch ngang), mẫu số là số phần được chia ra, tử số là số phần lấy đi.
Toán
ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ (tiếp theo)
Thứ hai, ngày 01 tháng 04 năm 2019
Bài 2 - Vòng 2
 
Toán
ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ (tiếp theo)
Thứ hai, ngày 01 tháng 04 năm 2019
Bài 4 - Vòng 3 : So sánh phân số
Nêu cách so sánh hai phân số khác mẫu số?
Toán
ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ (tiếp theo)
Thứ hai, ngày 01 tháng 04 năm 2019
Bài 5 a - Vòng 4 :
Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn
 
DẶN DÒ:
- Xem lại bài.
- Chuẩn bị bài mới.