Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về đo thể tích - 1
  • Ôn tập về đo thể tích - 2
  • Ôn tập về đo thể tích - 3
  • Ôn tập về đo thể tích - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Ôn tập về đo thể tích

Đăng ngày 3/20/2018 2:17:05 PM | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 36 | Lần xem: 1 | Page: 5 | FileSize: 0.20 M | File type: ppt
1 lần xem

bài giảng Ôn tập về đo thể tích, Toán học 5. .

http://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc5/on-tap-ve-do-the-tich.wenz0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Toán học 5


ôn tập về đo thể tích
TrưƯờng tiểu học TÂN TIếN
Người thực hiện: Nguyễn Thị Đào
Ôn tập về đo thể tích
Bài 1: a. Vi?t s? thớch h?p v�o ch? ch?m:
1 000
1 000 000
1 000
001
001
b) Trong các đơn vị đo thể tích:
*Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền .
*Đơn vị be? ba`ng đơn vị lo?n hơn tiếp liền .
Bài 2 :Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo choó chaỏm:
1 m3 = … dm3
7,268m3 = … dm3
0,5 m3 = … dm3
3 m3 2dm3 = … dm3
1dm3 =.….. cm3
4,351dm3 = …… cm3
0, 2dm3 = ……..cm3
1dm3 9cm3 =… cm3
1000
7268
500
3002
1000
4351
200
1009
Bài 3 :Viờ?t ca?c sụ? do sau duo?i da?ng sụ? thõ?p phõn
a. Có đơn vị là mét khối:
b. Có đơn vị là đề-xi-mét khối:
6m3 272dm3
2105 dm3
3m3 82 dm3
8dm3 439cm3
3670 cm3
5dm3 77 cm3
= 6,272 m3
= 2,105 m3
= 3,082 m3
= 8,439 dm3
= 3,670 dm3
= 5,077dm3