Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về đo thể tích - 1
  • Ôn tập về đo thể tích - 2
  • Ôn tập về đo thể tích - 3
  • Ôn tập về đo thể tích - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Ôn tập về đo thể tích

Đăng ngày 10/13/2016 10:40:50 PM | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 2 | Lần xem: 1 | Page: 13 | FileSize: 0.00 M | File type: ppt
1 lần xem

bài giảng Ôn tập về đo thể tích, Toán học 5. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO YÊN ĐỊNH TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THÁI NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP MÔN: TOÁN LỚP: 5 NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ TÂM PHÒNG GD – ĐT HUYỆN YÊN ĐỊNH TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THÁI Giáo viên thực hiện: NGUYỄN THỊ TÂM NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM... Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Ôn tập về đo thể tích .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Ôn tập về đo thể tích trong chuyên mục Toán học 5 được chia sẽ bởi bạn Tâm Nguyễn Thị tới mọi người nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Toán học 5 , có tổng cộng 13 page, thuộc thể loại .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO YÊN ĐỊNH TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THÁI NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP MÔN: TOÁN LỚP: 5 NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ TÂM PHÒNG

http://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc5/on-tap-ve-do-the-tich.ttfo0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Toán học 5


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO YÊN ĐỊNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THÁI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
MÔN: TOÁN
LỚP: 5
NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ TÂM
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN YÊN ĐỊNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THÁI
Giáo viên thực hiện: NGUYỄN THỊ TÂM
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
MÔN TOÁN
LỚP: 5
 KiÓm tra bµi cò
Những đơn vị đo diện tÝch theo thứ tự từ lớn đến bÐ:
* Don v? b� b?ng .. don v? l?n hon ti?p li?n .
* Trong bảng đơn vị đo diện tích:
Đơn vị lớn gấp … … lần đơn vị bé
hơn tiếp liền .
100
1
100
Thứ Ba ngày 31 tháng 3 năm 2015
Toán:
Ôn tập về đo thể tích

Bài 1: a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm


1 cm3 = 0,…..dm3
1dm3 =………cm3;
1dm3 = 0,…...m3
1m3 =……..dm3 =………….cm3
Bài 1: a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


Tên
Mét khối
Đề-xi mét khối
Xăng-ti-mét khối
Kí hiệu
m3
dm3
cm3
Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau
1 cm3 = 0,…..dm3
1dm3 =………cm3;
1dm3 = 0,…...m3
1m3 =……..dm3 =………….cm3
Bài 1: a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1000
1000000
1000
001
001
Tên
Mét khối
Đề-xi mét khối
Xăng-ti-mét khối
Kí hiệu
m3
dm3
cm3
Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau
1
1000
(Hay m3)
1
1000
(Hay dm3)
Đơn vị bé bằng ... đơn vị lớn
hơn tiếp liền .
Bài 1: b) Trong caùc ñôn vò ño theå tích:
Ñôn vò lôùn gaáp ………… laàn ñôn
vò beù hôn tieáp lieàn .
1000
1
1000
B�i 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1 m3 =......dm3
7,268 m3 =......dm3
0,5 m3 =......dm3
3 m3 2 dm3 =....dm3
1000
4351
200
1009
1 dm3 =......cm3
4,351 dm3 =......cm3
0,2 dm3 =......cm3
1 dm3 9 cm3 =.... ..cm3
1000
500
7268
3002
7,268 m3 = 7268 dm3
7,268 m3 = 7,268 x 1000 dm3 = 7268 dm3
( Nhân một số thập phân với 1000 )
3002
3
2
Bài 3: Vieát caùc soá ño sau döôùi daïng soá thaäp phaân:
a) Có đơn vị đo là mét khối
6 m3 272 dm3 = . . . . . . m3
6,272
6 m3 272 dm3 = 6m3 m3 = 6 m3= 6,272 m3
272
1000
272
1000
Có đơn vị đo là đề-xi-mét khối :
8 dm3 439 cm3
3670 cm3
5 dm3 77 cm3
= 8,439 dm3
= 3,670 dm3
= 5,077 dm3
B�i 3:b) Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:
Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống
S
Đ
2105 dm3 = 21,05 m3
2105 dm3 = 2,105 m3
Hãy chọn kết quả đúng điền vào chỗ chấm
3 m3 82 dm3 = ......m3
b) 3,820
a) 3,82
3,082
d) 3,0082
c)
3,82 = 3,820
(Số thập phân bằng nhau )
Kính chúc quý thầy, cô giáo sức khoẻ!
Chúc các em học giỏi!