Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về đo diện tích - 1
  • Ôn tập về đo diện tích - 2
  • Ôn tập về đo diện tích - 3
  • Ôn tập về đo diện tích - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Ôn tập về đo diện tích

Đăng ngày 4/9/2010 5:21:15 PM | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 494 | Lần xem: 1 | Page: 10 | FileSize: 3.31 M | File type: ppt
1 lần xem

bài giảng Ôn tập về đo diện tích, Toán học 5. .

http://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc5/on-tap-ve-do-dien-tich.uxqe0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Toán học 5


CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
Tru?ng TH & THCS Vinh Phong 4
Ngu?i Th?c Hi?n: Võ Văn Phèn
Toán lớp 5
Vi
KIỂM TRA BÀI CỦ
Thứ hai ngày 05 tháng 4 năm 2010

Toán
Em hãy nêu đơn vi đo độ dài ?
Km , hm , dam , m , dm , cm , mm.
Em hãy nêu đơn vị đo khối lượng ?
Tấn , tạ , yến , kg , hg , dag , g .
Viết số thích hợp vào chổ chấm :
a. 0.5m =. . . cm
b. 0.08 tấn = . . . kg
50
80
Hãy nêu tên chủ điểm đang học?
Thứ hai ngày 05 tháng 4 năm 2010

Toán
Km2 ,hm2 , dam2 , m2 , dm2 , cm2 , mm2.
Hãy nêu c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ®· học?
10 000
( = 0,01km2 )
Trong bảng đơn vị đo diện tích :
100
100
100
100
100
100
- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
- Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.
ha
( ha )
1
= …
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?
Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?
Thứ hai ngày 05 tháng 4 năm 2010

Toán
0,01
10000
1000000
Đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ
Đổi từ đơn vị nhỏ ra
đơn vị lớn
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Thứ hai ngày 05 tháng 04 năm 2010 Toán
100
1000000
100
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
0.01
0.04
10000
Vở
1m2 =……. hm2 =……… ha
0.0001
0.001
0,000001
a
b
c
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 3: Viết số đo sau dưới dạng các số đo có đơn vị là hec-ta .
a/ 65000m2 =…….ha

b/ 6km2 =………ha6,5
600

864000 m2 =…...... ha
5000 m2 = ........... ha
9,2 km2 =.............. ha
0,3km2 =...............ha
84,6
0.5
920
30
Thứ hai ngày 05 tháng 04 năm 2010 Toán
a. 2 m2 = 200 dm2
b. 2 dm2 = 0,002 m2
c. 72000 m2 = 7,2 ha
ĐỐ NHANH
Chọn đúng ghi (Đ),Sai ghi (S) :
Đ
Đ
S
DẶN DÒ
Về nhà kẻ sẵn bảng 1a bài “ Ôn tập về đo thể tích” trang 155.
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo