Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về đo diện tích - 1
  • Ôn tập về đo diện tích - 2
  • Ôn tập về đo diện tích - 3
  • Ôn tập về đo diện tích - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Ôn tập về đo diện tích

Đăng ngày 1/26/2015 9:26:40 PM | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 104 | Lần xem: 1 | Page: 15 | FileSize: 0.29 M | File type: ppt
1 lần xem

bài giảng Ôn tập về đo diện tích, Toán học 5. . tailieuhoctap.com giới thiệu đến cộng đồng thư viện Ôn tập về đo diện tích .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , bài giảng Ôn tập về đo diện tích trong chủ đề Toán học 5 được chia sẽ bởi bạn Oanh Nguyễn Thị tới bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được đưa vào thể loại Toán học 5 , có 15 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng danh mụ còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 GVHD: Cô Nguyễn Thị Hồng Mai Gs: Hồ Thị Dung Lớp: CĐ GDTH 11C TRƯỜNG TiỂU HỌC KIM ĐỒNG KIỂM TRA BÀI CŨ Bài 1: Hãy chọn chữ cái ứng với câu trả lời đúng, ngoài ra Trong bảng công ty đo diện tích: Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần công ty bé hơn tiếp liền? A,còn cho biết thêm 1 lần B,còn cho biết thêm 10 lần C,còn cho biết thêm 100 lần Bài 1: Hãy chọn chữ cái ứng với câu trả lời đúng, kế tiếp là Trong bảng công ty đo diện tích: Đơn vị bé bằng một phần

http://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc5/on-tap-ve-do-dien-tich.ssl5zq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Toán học 5


GIÁO ÁN TOÁN
LỚP 5
GVHD: Cô Nguyễn Thị Hồng Mai
Gs: Hồ Thị Dung
Lớp: CĐ GDTH 11C
TRƯỜNG TiỂU HỌC KIM ĐỒNG
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 1: Hãy chọn chữ cái ứng với câu trả lời đúng.
Trong bảng đơn vị đo diện tích:
Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?
A. 1 lần
B. 10 lần
C. 100 lần
Bài 1: Hãy chọn chữ cái ứng với câu trả lời đúng.
Trong bảng đơn vị đo diện tích:
Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?
1
10
B. 1
100
1
1000
1m2 =………….dm2 …………..cm2…………mm2
Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.
A. 1m2 = 10dm2 = 100cm2 = 1000 mm2
B. 1m2 = 1000dm2 = 10 000 cm2 = 100 000 mm2
C. 1m2 = 100dm2 = 1000cm2 = 10 000 mm2
Toán : Ôn tập về đo thể tích
Bai 1.a/ Viết số thích hợp vào chỗ trống:
1dm3 = ……. cm3 ; 1dm3 = …. m3
1cm3 = ……. dm3
b/ Trong các đơn vị đo thể tích
Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?
Trong các đơn vị đo thể tích, đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?
Trong các đơn vị đo thể tích, đơn vị bé bằng một phần ngh×n đơn vị lớn hơn tiếp liền.
Mét khối
m3
dm3
Xăng-ti-mét khối
cm3
1m3 = …. dm3 = ….. cm3
Đề-xi-mét khối
1 000
1 000 000
1 000
0,001
0,001
Toán : Ôn tập về đo thể tích
2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
1m3 = dm3
7,268m3 = dm3
0,5m3 = dm3
3 m32dm3 = dm3
1 000
7 268
500
3 002
1dm3 = cm3
4,351dm3 = cm3
0,2dm3 = cm3
1dm39cm3 = cm3

1 000
4 351
200
1 009
Toán : Ôn tập về đo thể tích
3. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân
6m3 272dm3 = m3
2105 dm3 = m3
3m382dm3 = m3
b/ Có đơn vị đo là đề-xi-mét khối
6,272
2,105
3,028
8dm3439cm3 = dm3
3670 cm3 = dm3
5dm377cm3 = dm3
8,439
3,670
a/ Có đơn vị đo là mét khối
5,077
Toán : Ôn tập về đo thể tích
Bài tập cũng cố
1. Giá một khối nước là 1000 đồng. Nhà em trung bình mỗi tháng dùng 30 khối nước . Mỗi tháng trung bình nhà em trả bao nhiêu tiền nước?
A. 30 000đồng
A. 50 000đồng
A. 60 000đồng
A. 40 000đồng
HÃY CHỌN CHỮ CÁI ỨNG VỚI CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG:
2. Vòi nước nhà em bị hỏng cứ mỗi phút chảy mất 10cm3 nước. Vậy 1 giờ lượng nước bị chảy mất là bao nhiêu dm3 ?
HÃY CHỌN CHỮ CÁI ỨNG VỚI CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG:
A. 0,2 dm3
B. 0,4 dm3
C. 0,6 dm3
D. 0,8 dm3
3. Mỗi tháng trung bình nhà em dùng 30 khối nước, phải trả 30 000 đ. Do vòi bị hỏng chảy mất một số nước nên tháng 3 vừa qua nhà em phải trả 120 000đ. Hỏi số nước bị chảy là bao nhiêu khối ?
HÃY CHỌN CHỮ CÁI ỨNG VỚI CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG:
A. 9 khối nước
B. 90 khối nước
C. 900 khối nước
D. 9000 khối nước
Trong cuộc sống hãy nêu những vật dụng nào mà em biết có sử dụng đơn vị đo thể tích
Toán : Ôn tập về đo thể tích
Toán : Ôn tập về đo thể tích
Dặn dò : Xem lại các đơn vị đo đã được ôn tập
Chuẩn bị bài sau : Ôn tËp vÒ ®o diÖn tÝch vµ ®o thÓ tÝch
tiet hoc ket thuc
Chúc các em học giỏi, chăm ngoan!