Hàng và lớp

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Hàng và lớp - 1
  • Hàng và lớp - 2
  • Hàng và lớp - 3
  • Hàng và lớp - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 9/18/2018 8:16:56 PM | Thể loại: Toán học 4 | Lần tải: 27 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: 0.54 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Hàng và lớp, Toán học 4. .

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc4/hang-va-lop.1ww10q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


GV: LƯU THỊ HẢI
HÀNG VÀ LỚP
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI LẠNG
TOÁN
LỚP 4A1
Toán
* Đọc và viết các số sau: 345678 , 645897.
Thứ tư ngày 19 tháng 9 năm 2018
Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2018
Toán
Tiết 8: Hàng và lớp
3
2
1
6
5
4
0
0
0
6
5
4
3
3
1


7
0
8
5
0
0
9
8
6
Tiết 8: Hàng và lớp
5
8
6
7
8
9
Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2018
Toán
Bài 1: ViÕt theo mÉu
45 213
4
5
2
1
3
Năm mươi tư nghìn ba trăm linh hai
5
4
3
0
2
654 300
Sáu trăm năm mươi tư nghìn ba trăm
912 800
9
1
2
8
0
0
Tiết 8: Hàng và lớp
Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2018
Toán
Bài 2:
Đọc các số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số đó thuộc hàng nào, lớp nào:
46 307; 56 032; 123 517; 305 804; 960 783
b) Giá trị của chữ số 7 trong mỗi ô ở bảng sau:
7 000
70 000
70
700 000
Tiết 8: Hàng và lớp
Thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2018
Toán
Bài 3: Viết mỗi số sau thành tổng ( theo mẫu)
503 060 =
83 760 =
176 091 =
500 000 + 3 000 + 60
80 000 + 3 000 + 700 +60
100 000 + 70 000 + 6000 + 90 + 1
Tiết 8: Hàng và lớp
Toán
52314 = 50000 + 2000 + 300 + 10 + 4
Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2018