PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON VŨ HÒA
CHÀO MỪNG CÁC CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
LỚP 5 TUỔI A1
LĨNH VỰC:PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
HĐ: LÀM QUEN VỚI TOÁN
Đề tài: Đếm đến 7. Nhận biết các nhóm đồ dùng có số lượng 7. Nhận biết số 7.
GV: Nguyễn Thị Thúy Nga
Năm học: 2016 - 2017
HĐ 1:Ôn số lượng 6
7
5
4
3
2
1
6
6
6
HĐ 2: Đếm đến 7. Nhận biết các nhóm có số lượng 7. Nhận biết số 7.
7
7
5
4
3
2
1
6
7
Bé bớt dần áo để cất đồ dùng.
7
5
4
3
2
1
6
7
Bé bớt quần
7
5
4
3
2
1
6
Cô cho trẻ tìm xung quanh lớp các nhóm đồ dùng gì có số lượng bằng 7.
.
HĐ 3: Liên hệ
6
6
4
3
HĐ4: Trò chơi «Bé tài năng»
Ở phần chơi này các bé sẽ gắn tranh đồ dùng có số lượng 7. Các bé sẽ chơi theo tổ dưới hình thức thi đua xem tổ nào nhanh hơn
Chúc các cô mạnh khỏe - hạnh phúc
Chúc các bé chăm ngoan, học giỏi