Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán 2. tuần 12 - 1
  • Toán 2. tuần 12 - 2
  • Toán 2. tuần 12 - 3
  • Toán 2. tuần 12 - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Toán 2. tuần 12

Đăng ngày 6/14/2018 4:24:42 PM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: 5.30 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Toán 2. tuần 12, Toán học 2. .

http://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc2/toan-2-tuan-12.hy400q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Toán học 2


Trường Tiểu học
13 tr? di m?t s?
13 - 5
KI?M TRA B�I CU
TÌM SỐ BỊ TRỪ
x – 17 = 38

B
x = 38 + 17
x = 55


13 trừ đi một số
13 -5Bài toán:
Có 13 que tính, bớt đi 5 que tính.Hỏi còn lại mấy que tính?
13 trừ đi một số ; 13 - 5
13 – 5 =
8
1
8
5
3
13 - 5 = 8
*
* Viết số 13 ở trên, viết số 5 ở dưới sao cho các hàng thẳng cột.
* D?u tr? d?t l?ch b�n tr�i gi?a hai s?.
* Gạch ngang thay cho dấu bằng.
Lập bảng trừ
13 - 4 =
13 - 5 =
13 - 6 =
13 - 7 =
13 - 8 =
13 - 9 =
9
8
7
6
5
4
Các số ở cột hiệu
là các số giảm dần
mét ®¬n vÞ từ 9 về 4
Các số ở cột số trừ
là các số tăng dần mét
®¬n vÞ từ 4 đến 9
Các số ở cột
số bị trừ
đều là số 13
13 – 4 = 9
13 – 5 = 8
13 – 6 = 7
13 – 7 = 6
13 – 8 = 5
13 – 9 = 4

Nhận xét các số ở :
Cột số bị trừ
Cột số trừ
Cột hiệu
13
13
13
13
13
13
4
5
6
7
8
9

9
8
7
6
5
4
Học thuộc bảng trừ

13 - 4 = 9
13 - 5 = 8
13 - 6 = 7
13 - 7 = 6
13 - 8 = 5
13 - 9 = 4
Học thuộc bảng trừ
13 - 4 = 9
13 - 5 = 8
13 - 6 = 7
13 - 7 = 6
13 - 8 = 5
13 - 9 = 4
LUYỆN TẬP (SGK/57)
Bài 1: Tính nhẩm (S ):
9
+
4
=
4
+
9
=
13
13
13 – 9 = 13 – 4 =
4
9
8 + 5 = 7 + 6 =
5 + 8 = 6 + 7 =

13 – 8 = 13 – 7 =
13 – 5 = 13 – 6 =

13 13
13 13

5 6
8 7
Bài 2 : Tính : ( S )
13
6
-
13
9
-
13
7
-
13
4
-
13
5
-
7
4
6
9
8
1
4
9
3
*
1
1
3
3
6
8
7
5
Bài 3 : Tính : ( B )
Bài 4. (V )
Cöûa haøng coù 13 xe ñaïp, ñaõ baùn 6 xe ñaïp. Hoûi cöûa haøng coøn laïi maáy xe ñaïp?


Giải:
Số xe đạp cửa hàng còn lại là:
13 - 6 = 7 ( xe đạp)
Đáp số: 7 xe đạp

Có : 13 xe đạp
Bán: 6 xe đạp
Còn lại: . xe đạp ?
Tóm tắt
ONG TÌM MẬT
Trò chơi
Học thuộc bảng trừ: 13 trừ đi một số
Chuẩn bị 3 bó 1 chục que tính và 3 que tính lẻ cho bài học sau.
Dặn dò
Giờ học đến đây là kết thúc
Xin chào và hẹn gặp lại