Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán 2. tuần 10 - 1
  • Toán 2. tuần 10 - 2
  • Toán 2. tuần 10 - 3
  • Toán 2. tuần 10 - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Toán 2. tuần 10

Đăng ngày 6/14/2018 4:08:09 PM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: 1.22 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Toán 2. tuần 10, Toán học 2. .

http://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc2/toan-2-tuan-10.6x400q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Toán học 2


Số tròn chục trừ đi một số
:
Môn toán
Kiểm tra bài cũ:
Chọn kết quả đúng
Tìm x:
a.X+5=10
A. X = 5
B. X = 10
C. X = 15
Chọn kết quả đúng
b.7+X=10
A.X=10
B.X=3
C.X=7
Tìm x:
Bài toán:Có 40 que tính, bớt đi 8 que tính.Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?
40-8
40-8 =
40
-
8
____
3
2
0 không trừ được 8,lấy 10 trừ 8 bằng 2,viết 2,nhớ 1.
4 trừ 1 bằng 3,viết 3.
Vậy: 40 - 8=32
40-8
Bài toán: Có 40 que tính, bớt đi 18 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính ?
40-18
40-18=
40-18
40
-
18
____
2
2
0 không trừ được 8, lấy 10 trừ 8 được 2, viết 2 nhớ 1.
1 thêm 1 bằng 2,4 trừ 2 bằng 2 viết 2.
Vậy :40-18= 22
1. Tính
60
-
9
____
50
-
5
____
90
____
2
-
80
-
17
____
30
-
11
_____
80
54
-
____
5
1
5
4
8
8
3
6
9
1
6
2
2. Tìm x
X + 9 = 30
X = 30 - 9
X = 21
b. 5 + X = 20
X =20-5
X = 15
c. X + 19 =60
X = 60 -19
X = 41
Bài 3: Có 2 chục que tính, bớt đi 5 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que ?
Tóm tắt:
Có: 2 chục que tính
Bớt: 5 que tính
Còn : ….. que tinh
Bài giải
2 chục =20
Số que tính còn lại là:
20 – 5 = 15 (que tính)
Đáp số : 15 que tính
Về nhà xem lại các bài tập
Xem trước bài:11 trừ đi một số, trang 48
Dặn dò
Tiết học kết thúc,chúc các em học tập tốt