Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán 2. tuần 10 - 1
  • Toán 2. tuần 10 - 2
  • Toán 2. tuần 10 - 3
  • Toán 2. tuần 10 - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Toán 2. tuần 10

Đăng ngày 6/14/2018 4:03:37 PM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: 2.49 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Toán 2. tuần 10, Toán học 2. .

http://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc2/toan-2-tuan-10.2x400q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Toán học 2


TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH THẮNG B
GV : HOÀNG KIM QUÝ
MÔN TOÁN – LỚP 2B
31 - 5
Kiểm tra bài cũ
Đọc bảng trừ : 11 trừ đi một số

Toán
31 - 5
Bài toán : Có 31 que tính , lấy đi 5 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính ?
31 5 = ?
31 – 5 = 26

5
-
° 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6, viết 6, nhớ 1.

31
6
2
� 3 tr? 1 b?ng 2, vi?t 2.
-
B�i 1 : Tính
B�i 1 : Tính
34
22
79
43
54
B
B�i 2 : D?t tính r?i tính hi?u, bi?t s? b? tr? v� s? tr? l?n lu?t l� :
a) 51 v� 4
38
b) 21 và 6
15
Bài 3 : Đàn gà đẻ được 51 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả trứng để làm món ăn. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?


Tóm tắt:
Có : 51 quả trứng
Đã lấy : 6 quả trứng
Còn lại : … quả trứng ?

Bài giải
Còn lại số quả trứng là:
51 – 6 = 45 ( quả )
Đáp số : 45 quả trứng
O
C
B
A
D
Bài 4: Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm nào?

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD
tại điểm O
13
Trò chơi
ONG TÌM MẬT
31 - 5
Dặn dò
- Xem lại cách đặt tính và thực hiện dạng tốn 31 - 5.
- Chuẩn bị bài mới: 51 - 15
Toán
Kính chào quý thầy cô !
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC TỐT