Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán 2. tuần 10 - 1
  • Toán 2. tuần 10 - 2
  • Toán 2. tuần 10 - 3
  • Toán 2. tuần 10 - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Toán 2. tuần 10

Đăng ngày 6/14/2018 4:00:55 PM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: 6.01 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Toán 2. tuần 10, Toán học 2. .

http://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc2/toan-2-tuan-10.0x400q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Toán học 2TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH THẮNG B
TOÁN – LỚP 2B
Kiểm tra bài cũ
40 - 8
60 - 14
11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 - 5

Toán
11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 - 5
Chục
Đơn vị
1
1
Có 11 que tính bớt đi 5 que tính.Hỏi còn lại bao nhiêu que tính ?
Chục
Đơn vị
1
1
5
11 – 5 = ?
6
11 – 5 = 6
1
6
5
1
Viết số 11 sau đó viết số 5 thẳng cột với chữ số 1 (thẳng cột với hàng đơn vị).
Viết dấu trừ ở giữa hai số.
Kẻ gạch ngang ở dưới hai số.
11 – 2 =
11 – 3 =
11 – 4 =
11 – 5 =
11 – 6 =
11 – 7 =
11 – 8 =
11 – 9 =
9
8
7
6
5
4
3
2
9
11 – 2 =
11 – 3 =
11 – 4 =
11 – 5 =
11 – 6 =
11 – 7 =
11 – 8 =
11 – 9 =
8
7
6
5
4
3
2
Thực hành


a) 9 + 2 = 11
2 + 9 = 11
11 - 9 = 2
11 - 2 = 9

8 + 3 = 11
3 + 8 = 11
11 - 8 = 3
11 - 3 = 8
Bài 1: Tính nhẩm


a) 7 + 4 = 11
4 + 7 = 11
11 - 7 = 4
11 - 4 = 7
Bài 1: Tính nhẩm

6 + 5 = 11
5 + 6 = 11
11 - 6 = 5
11 - 5 = 6


b)
11 - 1 - 5 = 5
11 - 6 = 5
Bài 1: Tính nhẩm
11 - 1 - 9 = 1
11 - 10 = 1
11 - 1 - 3 = 7
11 - 4 = 7
1
1
8
3
4
9
6
2
9
5
3
7

Bài 2: Tính
Bảng con
Bài 3: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
a) 11 và 7
b) 11 và 9
c) 11 và 3
2
8
3
9
4
7
Bài4.Bình có 11 quả bóng bay,Bình cho bạn 4 quả .Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay ?
Tóm tắt
Bình có : 11 quả bóng bay
Cho bạn : 4 quả bóng bay
Còn lại : ... bóng bay ?
Thảo luận nhóm đôi
Bài giải
Số quả bóng bay Bình còn lại là
11 – 4 = 7 ( quả )
Đáp số : 7 quả
Bài 4: Bình có 11 quả bóng bay,Bình cho bạn 4 quả. Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay ?
Trò chơi
Ong tìm mật
Chúc mừng các bạn
Nhận xét tiết học
Dặn dò
Về nhà học thuộc bảng 11 trừ đi một số
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT