Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán lớp 2 (tuần 11) - 1
  • Toán lớp 2 (tuần 11) - 2
  • Toán lớp 2 (tuần 11) - 3
  • Toán lớp 2 (tuần 11) - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Toán lớp 2 (tuần 11)

Đăng ngày 10/27/2009 6:39:02 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 67 | Lần xem: 1 | Page: 14 | FileSize: 1.90 M | File type: ppt
1 lần xem

bài giảng Toán lớp 2 (tuần 11), Toán học. . Chúng tôi giới thiệu tới cộng đồng thư viện Toán lớp 2 (tuần 11) .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , bài giảng Toán lớp 2 (tuần 11) thuộc danh mục Toán học được chia sẽ bởi bạn Huỳnh Phan Công tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Toán học , có 14 page, thuộc định dạng .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập MÔN TOÁN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GÒ VẤP TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN TUẦN 10 KIỂM TRA BÀI CŨ Tính: 11 - 6 = 11 - 8 = 11 – 1 - 3 = 11 – 4 = BÀI MỚI 31 - 5 HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu bài 3 1 5 2 6 * 1 ko trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6,viết 6 nhớ 1, kế tiếp là * 3 trừ 1 bằng 2, viết 2, bên cạnh đó 31 – 5 = 26 LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH 41 3 61 7 51 8 81 2 31 9 Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị

http://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc/toan-lop-2-tuan-11.dyjzuq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Toán học


MÔN TOÁN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GÒ VẤP
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN
TUẦN 10
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tính:
11 - 6 =
11 - 8 =
11 – 1 - 3 =
11 – 4 =
BÀI MỚI
31 - 5
HOẠT ĐỘNG 1
Tìm hiểu bài
3 1
5
2 6
* 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6,viết 6 nhớ 1.
* 3 trừ 1 bằng 2, viết 2.
31 – 5 = 26
LUYỆN TẬP -
THỰC HÀNH
41
3
61
7
51
8
81
2
31
9
Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
a) 54 và 4
b) 21 và 6
c) 71 và 8
D�n g� d? du?c 51 qu? tr?ng, m? d� l?y 6 qu? tr?ng d? l�m mĩn an. H?i cịn l?i bao nhi�u qu? tr?ng?
GIẢI TOÁN
Giải
Số quả trứng còn lại là:
51 - 6 = 45 ( quả trứng )
Đáp số: 45 quả trứng
CỦNG
CỐ
Ai tinh mắt nhất?
Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm nào?

A
B
C
D
O
- Về nhà làm tiếp bài 1 trang 49.
Xem trước bài
51 - 15 trang 50.
DẶN DÒ