Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán 2 tuần 12 - 1
  • Toán 2 tuần 12 - 2
  • Toán 2 tuần 12 - 3
  • Toán 2 tuần 12 - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Toán 2 tuần 12

Đăng ngày 11/14/2013 12:28:10 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: 2.15 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Toán 2 tuần 12, Toán học. . tailieuhoctap giới thiệu đến mọi người tài liệu Toán 2 tuần 12 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Toán 2 tuần 12 trong danh mục Toán học được chia sẽ bởi bạn Thắm Nguyễn Thị Hồng đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Toán học , có 13 page, thuộc định dạng .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Toán học 3 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG SƠN SỐ 2 Môn : Toán Bài : 13 - 5 Gv: Nguyễn Thị hồng Thắm TỔ : Hai Tìm x : a/ x – 6 = 14 x = 14 + 6 x = 20 b/ x – 10 = 25 x = 25 + 10 x = 35 Toán: Thứ sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2013 Kiểm tra bài cũ Toán: 13 trừ đi một số: 13 – 5 13 – 5 = ? 13 – 5 = 8 13 5 – 8 13 – 4 = 13 – 5 = 13 – 6

http://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc/toan-2-tuan-12.fdpizq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Toán học


TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG SƠN SỐ 2
Môn : Toán
Bài : 13 - 5
Gv: Nguyễn Thị hồng Thắm
TỔ : Hai
Tìm x :
a/ x – 6 = 14
x = 14 + 6
x = 20
b/ x – 10 = 25
x = 25 + 10
x = 35
Toán:
Thứ sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2013
Kiểm tra bài cũ
Toán:
13 trừ đi một số: 13 – 5
13 – 5 = ?
13 – 5 =
8
13
5

8
13 – 4 =
13 – 5 =
13 – 6 =
13 – 7 =
13 – 8 =
13 – 9 =
9
8
7
6
5
4
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11năm 2013
Bài toán: Có 13 que tính, bớt đi 5 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?
Toán:
13 trừ đi một số: 13 – 5
13 – 5 = ?
13 – 5 =
8
13
5

8
13 – 4 =
13 – 5 =
13 – 6 =
13 – 7 =
13 – 8 =
13 – 9 =
9
8
7
6
5
4
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013
9 + 4 =
4 + 9 =
13 – 9 =
13 – 4 =
8 + 5 =
5 + 8 =
13 – 8 =
13 – 5 =
7 + 6 =
6 + 7 =
13 – 7 =
13 – 6 =
Tính:
1
a)
13 – 3 – 5 =
b)
13 – 8 =
13 – 3 – 1 =
13 – 4 =
13 – 3 – 4 =
13 – 7 =
13
13
4
9
13
13
5
8
13
13
6
7
5
5
9
9
6
6
Toán:
13 trừ đi một số: 13 – 5
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013
Tính:
2
7
4
6
9
8
Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
3
13 và 9;
a)
13 và 6;
b)
13 và 8.
c)
Toán:
13 trừ đi một số: 13 – 5
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013
Toán:
13 trừ đi một số: 13 – 5
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11năm 2013
Đã bán: 6 xe đạp
Còn : ? xe đạp
Có :13 xe đạp
Tóm tắt
Bài giải:
Số xe đạp cửa hàng còn lại là:
13 – 6 = 7 (xe đạp)
Đáp số: 7 xe đạp
Trò chơi: Ong tìm mật
13 - 4 =
9
13 - 5 =
8
13 - 6 =
7
13 - 7 =
6
13 - 8 =
5
13 - 9 =
4
THẾ GIỚI ĐỒ CHƠI
Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2011
Toán
13 – 5 = ?
(Xem sách trang 57)
Bài sau: 33 – 5
Toán:
13 trừ đi một số: 13 – 5
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013
Trò chơi: Ong tìm mật
13 – 5 = ?
13 – 5 = 8
Toán:
13 trừ đi một số: 13 – 5
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013
13 – 4 = 9
13 – 5 = 8
13 – 6 = 7
13 – 7 = 6
13 - 8 = 5
13 – 9 = 4
Bài 1: Tính
a. 9 + 4 = 13
4 + 9 = 13
13 – 9 = 4
13 – 4 = 9
8 + 5 = 13
5 + 8 = 13
13 – 8 = 5
13 – 5 = 8
7 + 6 = 13
6 + 7 = 13
13 – 7 = 6
13 – 6 = 7
Bài 2: Tính
13
6
-
13
9
-
13
7
13
4
13
5
-
7
5
6
9
8
-
-
Bài 4:
Bài giải
Số xe đạp cửa hàng còn lại là :
13 – 6 = 7 (xe đạp)
Đáp số : 7 xe đạp
Đã bán : 6 xe đạp
Còn : ... xe đạp?
Có : 13 xe đạp
Tóm tắt
13
6
-
7
Chúc các thầy cô giáo
và các em sức khỏe
Chào tạm biệt