Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • tOAN 2 TUẦN 10 - 1
  • tOAN 2 TUẦN 10 - 2
  • tOAN 2 TUẦN 10 - 3
  • tOAN 2 TUẦN 10 - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

tOAN 2 TUẦN 10

Đăng ngày 5/31/2010 4:35:30 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 162 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: 1.43 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng tOAN 2 TUẦN 10, Toán học. .

http://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc/toan-2-tuan-10.b2yqvq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Toán học


GIÁO ÁN: TOÁN LỚP 2
PHòNG GD - đt ĐạI LộC
TRƯờNG TIểU HọC LÊ PHONG
GV thực hiện: Nguyễn Thị Bé
11 - 7 =
11 – 9 =
?
?
Đặt tính rồi tính
11
7
11
9
4
2
Kiểm tra bài cũ
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2009
TOÁN
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2009 TOÁN
31 – 5

31 – 5 = ?
31 – 5 = 26

3
1
5
-
1
2
. 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ năm được 6, viết 6 nhớ 1
. 3 trừ 1 bằng 2, viết 2
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2009 TOÁN
31 – 5
Tính
51 41 61 31 81
8 3 7 9 2-
-
-
-
-
43
38
51
22
79
2.Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
a) 51 và 4; b) 21 và 6
51 21
4 6

-
-
47
47
3. Đàn gà đẻ được 51 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả để làm
món ăn. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?
Bài giải
Số quả trứng còn lại là:
51 – 6 = 45 ( quả trứng )
Đáp số: 45 quả trứng
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2009 TOÁN
31 – 5
4.Đoạn thẳng AB cắt đoạn
thẳng CD tại điểm nào?


B
D
A
C
O
Chọn chữ cái đặt trước cách đặt tính đúng: 91 - 8

A. 91 B. 91 C. 91
8 8 8Chọn chữ cái đặt trước kết quả đúng: 11 – 1 – 9 =
3
2
1
-
Chọn chữ cái trước cách kết quả đúng: 51 - 3
A. 58 B. 47 C. 48

Chọn chữ cái đặt trước kết quả
đúng: 71
9


B. 61
A. 62 ;
72
C.
Ô CỬA BÍ MẬT
2
4
-
1
-
3
5
3
2
1
4
0
Làm bài tập 1 (dòng 2)
Xem trước bài: 51 - 15
Về nhà
Chúc quý thầy cô sức khỏe