Toán lớp 2 tuần 32 luyện tập chung

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán lớp 2 tuần 32 luyện tập chung - 1
  • Toán lớp 2 tuần 32 luyện tập chung - 2
  • Toán lớp 2 tuần 32 luyện tập chung - 3
  • Toán lớp 2 tuần 32 luyện tập chung - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 4/14/2011 8:56:48 AM | Thể loại: Toán | Lần tải: 34 | Lần xem: 2 | Page: 7 | FileSize: 0.15 M | File type: ppt
2 lần xem

bài giảng Toán lớp 2 tuần 32 luyện tập chung, Toán. . tailieuhoctap chia sẽ đến cộng đồng bài giảng Toán lớp 2 tuần 32 luyện tập chung .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , bài giảng Toán lớp 2 tuần 32 luyện tập chung thuộc danh mục Toán được giới thiệu bởi bạn Ánh Nguyễn Đương đến các bạn nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Toán , có 7 trang, thuộc file .ppt, cùng danh mụ còn có Bài giảng ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Kiểm tra bài cũ Viết số còn thiếu vào chỗ trống: 500 đồng = 200 đồng + … đồng 700 đồng = 200 đồng + … đồng 900 đồng = 200 đồng + … đồng + 200 đồng 300 500 500 Tiết 152: Luyện tập chung Bài 1, bên cạnh đó Viết số và chữ phù hợp vào ô trống (theo mẫu): 416 4 1 6 Năm trăm linh hai 502 Hai trăm 99 2 9 9 Chín trăm bốn mươi 940 Bài 2, ngoài ra ? Tiết 152: Luyện tập chung Số Mẫu: 389 390 391 298 899 998 299 300 900 901 999 1000 Bài 3, cho biết thêm ? Tiết 152: Luyện

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoan/toan-lop-2-tuan-32-luyen-tap-chung.qsxvwq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


Kiểm tra bài cũ
Viết số còn thiếu vào chỗ trống:
500 đồng = 200 đồng + … đồng
700 đồng = 200 đồng + … đồng
900 đồng = 200 đồng + … đồng + 200 đồng
300
500
500
Tiết 152: Luyện tập chung
Bài 1. Viết số và chữ thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
416
4
1
6
Năm trăm linh hai
502
Hai trăm 99
2
9
9
Chín trăm bốn mươi
940
Bài 2. ?
Tiết 152: Luyện tập chung
Số
Mẫu:
389
390
391
298
899
998
299
300
900
901
999
1000
Bài 3. ?
Tiết 152: Luyện tập chung
>
<
=
875 … 785
697 … 699
599 … 701
321 … 298
900 + 90 + 8 … 1000
732 … 700 + 30 + 2
>
<
<
>
<
=
Bài 4. Hình nào đã khoanh vào số hình vuông?
Tiết 152: Luyện tập chung
1
5
a)
b)
Bài 5. Giá tiền một chiếc bút chì là 700 đồng, giá tiền một chiếc bút bi nhiều hơn giá tiền một chiếc bút chì 300 đồng. Hỏi giá tiền một chiếc bút bi là bao nhiêu đồng?
Tiết 152: Luyện tập chung
Tóm tắt
Bút chì:
Bút bi:
700 đồng
300 đồng
?đồng
Bài giải
Giá tiền của bút bi là:
700 + 300 = 1000 (đồng)
Đáp số: 1000 đồng
Củng cố dặn dò
Tiết 152: Luyện tập chung
Ôn luyện về đọc viết số có 3 chữ số, cấu tạo số, so sánh số.