Ở đâu tre củng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu !
Có gì đâu , có gì đâu
Mỡ màu ít chất dồn lâu hóa nhiều
( Theo Nguyễn Duy)
2. Tìm lỗi của đoạn văn bản sau?
Kiểm tra bài cũ:
Mở văn bản đã lưu.
Lưu văn bản.
Mở trang văn bản mới.
Ở đâu tre củng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu !
Có gì đâu , có gì đâu
Mỡ màu ít chất dồn lâu hóa nhiều
( Theo Nguyễn Duy)
2. Lỗi của đoạn văn bản sau là:
Kiểm tra bài cũ:
Đoạn văn bản đã được sửa lỗi
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu!
Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chất dồn lâu hóa nhiều
(Theo Nguyễn Duy)
Sai qui tắc bỏ dấu
Thừa dấu cách
Khi dùng bút và viết trên giấy nếu viết sai (một từ, một câu) thì phải sửa lỗi đó như thế nào?
Khi soạn thảo văn bản theo cách truyền thống tức là bằng bút và viết trên giấy, nếu viết sai thì sửa rất khó khăn và sẽ làm cho văn bản không đẹp.

Ưu điểm của soạn thảo văn bản trên máy tính:
- Có nhiều kiểu chữ rất đẹp.
- Chỉnh sửa văn bản một cách dễ dàng giúp tiết kiệm nhiều thời gian và công sức.
- Trình bày theo nhiều cách khác nhau.
- Chèn thêm hình ảnh minh họa.
- Lưu trữ và phổ biến.
- Có nhiều công cụ hỗ trợ
BÀI 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN
2. Chọn phần văn bản
1. Xóa và chèn thêm văn bản
3. Sao chép
4. Di chuyển
Tiết 41,42
2. Chọn phần văn bản
1. Xóa và chèn thêm văn bản
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
a. Xóa văn bản
1.Xóa và chèn thêm văn bản
BACKSPACE
DELETE
a. Xóa văn bản
1.Xóa và chèn thêm nội dung
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
a. Xóa văn bản
1.Xóa và chèn thêm nội dung
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
Phím Bacskspace và Delete có chức năng gì ?
Để xoá kí tự trong văn bản, ta dùng một trong hai phím:
- BACKSPACE: Xoá kí tự ngay bên trái con trỏ soạn thảo.
- DELETE: Xoá kí tự bên phải con trỏ soạn thảo.
* Cần nhận biết vị trí con trỏ soạn thảo để không bị xoá nhầm và suy nghĩ cẩn thận trước khi thực hiện thao tác xoá.
* Lưu ý:
SGK-112
a. Xóa văn bản
1.Xóa và chèn thêm văn bản
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
Để xoá kí tự trong văn bản, ta dùng một trong hai phím:
- BACKSPACE: Xoá kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo.
- DELETE: Xoá kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo.
* Lưu ý:
SGK
a. Xóa văn bản
1.Xóa và chèn thêm văn bản
a. Xóa văn bản
b. Chèn thêm văn bản
1.Xóa và chèn thêm văn bản
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
- Di chuyển con trỏ soạn thảo đến vị trí cần chèn.
a. Xóa văn bản
b. Chèn thêm văn bản
1.Xóa và chèn thêm văn bản
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
Thực hành 2’
- Gõ thêm nội dung từ bàn phím.
Chỉ xóa được 1 kí tự.
a. Xóa văn bản
b. Chèn thêm văn bản
1.Xóa và chèn thêm văn bản
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
- Di chuyển con trỏ soạn thảo đến vị trí cần chèn.
- Gõ thêm nội dung từ bàn phím.
100 lần, như vậy phải mất thời gian thực hiện nhiều lần mới xóa được nội dung đó. Để xóa được nội dung đó một cách nhanh chóng ta có cách nào không?
Muốn xóa một nội dung gồm 100 kí tự thì em phải nhấn phím BackSpcace hoặc phím Delete bao nhiêu lần?
a. Xóa văn bản
b. Chèn thêm văn bản
1.Xóa và chèn thêm văn bản
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
Nguyên tắc: Khi muốn thực hiện một thao tác (xóa, chuyển vị trí, thay đổi cách trình bày,...) trước hết phải chọn văn bản hoặc đối tượng đó (còn gọi là đánh dấu).
1.Xóa và chèn thêm văn bản
2.Chọn phần văn bản
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
a. Xóa văn bản
b. Chèn thêm văn bản
1.Xóa và chèn thêm văn bản
2.Chọn phần văn bản
Nguyên tắc: SGK
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
Để chọn phần văn bản ta thực hiện:
Để chọn phần văn bản em thực hiện thao tác gì?
Đưa con trỏ chuột đến vị trí bắt đầu.
2. Kéo thả chuột đến vị trí cuối của phần văn bản cần chọn.
1.Xóa và chèn thêm văn bản
2.Chọn phần văn bản
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
a. Xóa văn bản
b. Chèn thêm văn bản
1.Xóa và chèn thêm văn bản
2.Chọn phần văn bản
Các bước chọn phần văn bản:
+Đưa con trỏ chuột đến vị trí bắt đầu.
+Kéo thả chuột đến vị trí cuối của phần văn bản cần chọn.
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
Nguyên tắc: SGK
Chú ý:
Để quay lại thao tác trước đó
Để quay lại thao tác sau đó
Nút lệnh Undo
Nút lệnh Redo
Nếu thao tác sai không theo ý muốn, làm cách nào để khôi phục lại trạng thái của văn bản trước đó?
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
Nút lệnh Undo
Nút lệnh Redo
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
Bác Hồ ở chiến khu

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa
Bốn bên suối chảy cá bơi vui
Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa
Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi.
Hãy quan sát
Thực hành 1’
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
Bác Hồ ở chiến khu

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa
Bốn bên suối chảy cá bơi vui
Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa
Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi.
Hãy quan sát
1. Đặt con trỏ chuột đến vị trí bắt đầu
2. Kéo thả chuột đến vị trí cuối
Thảo luận nhóm
- Đoạn văn trong hình 1 và hình 2 khác nhau ở điểm nào ? Đánh dấu điểm khác nhau đó.
- Từ đoạn văn trong hình 1 em làm thế nào để có đoạn văn giống hình 2 ?
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
Thực hành 2’
Thảo luận nhóm
Xoá nội dung phần văn bản đã chọn ở đoạn 1
( nhấn phím Backspace hoặc phím Delete)
Bài 15
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
CỦNG CỐ
Câu hỏi: Xoá một vài kí tự em dùng phím nào?
? Điền cụm từ phía trước hoặc phía sau vào chỗ trống (...) để được câu đúng?
+ Phím Delete dùng để xoá kí tự .................. con trỏ soạn thảo
+ Phím Backspace dùng để xoá kí tự ................... con trỏ soạn thảo.
phía sau
phía trước
CỦNG CỐ
Câu hỏi. Để chọn phần văn bản, em có những cách nào?
*Trả lời: Có nhiều cách chọn phần văn bản :
+Cách 1:
-Nháy con trỏ chuột tại vị trí bắt đầu.
-Kéo thả chuột đến cuối đoạn văn bản cần chọn.
+Cách 2:
-Nháy con trỏ chuột tại vị trí bắt đầu.
-Giữ phím Shift và di chuyển chuột đến cuối đoạn văn bản cần chọn và nháy chuột.
Shift
Shift
CỦNG CỐ
CỦNG CỐ
Câu hỏi. Để chọn phần văn bản, em có những cách nào?
*Trả lời: Có nhiều cách chọn phần văn bản :
+Cách 1:
-Nháy con trỏ chuột tại vị trí bắt đầu.
-Kéo thả chuột đến cuối đoạn văn bản cần chọn.
+Cách 2:
-Nháy con trỏ chuột tại vị trí bắt đầu.
-Giữ phím Shift và di chuyển chuột đến cuối đoạn văn bản cần chọn và nháy chuột.
Dặn dò
- Về nhà học bài.
- Làm bài tập 1,3 sách giáo khoa trang 81
- Xem trước phần 3, 4 sách giáo khoa trang 81
CHÚC THẦY (CÔ) MẠNH KHỎE
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
…………………………..
Di chuyển con trỏ soạn thảo đến vị trí cần chèn
Gõ thêm nội dung từ bàn phím
Một ngày mới bắt đầu.