Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 1
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 2
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 3
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Tuần 30. Một mái nhà chung

Đăng ngày 3/2/2018 9:58:14 AM | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 33 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: 0.91 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Tuần 30. Một mái nhà chung, Tiếng Việt. .

http://tailieuhoctap.com/baigiangtiengviet/tuan-30-mot-mai-nha-chung.2fdz0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Tiếng Việt


Chào mừng các thầy cô giáo
PHÒNG GD&ĐT TÂN KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯƠNG 2
Năm học 2009 - 2010
Thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2010
Chính tả
rong ruổi
Viết các từ sau vào bảng con:
Bài cũ:
cây dong
Thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2010
Chính tả
1- Nghe - viết: Ngôi nhà chung
Bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường,đấu tranh chống đói nghéo,bệnh tật . . .
Những việc chung mà mọi dân tộc phải làm là gì?
Thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2010
Chính tả
1- Nghe - viết: Ngôi nhà chung
* Luyện viết đúng các từ khó:
phong tục
tập quán
bệnh tật
đói nghèo
Thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2010
Chính tả
Trên thế giới có hàng trăm nước, hàng nghìn dân tộc khác nhau. Mỗi nước, mỗi dân tộc có phong tục, tập quán riêng. Nhưng tất cả đều đang sống trong một ngôi nhà chung là trái đất và có chung những việc phải làm. Đó là bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường sống, đấu tranh chống đói nghèo, bệnh tật...
1- Nghe - viết: Ngôi nhà chung
Thứ ba ngày 29 tháng 4 năm 2008
Chính tả
Trên thế giới có hàng trăm nước, hàng nghìn dân tộc khác nhau. Mỗi nước, mỗi dân tộc có phong tục, tập quán riêng. Nhưng tất cả đều đang sống trong một ngôi nhà chung là trái đất và có chung những việc phải làm. Đó là bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường sống, đấu tranh chống đói nghèo, bệnh tật...
1- Nghe - viết: Ngôi nhà chung
Xe đò
Chiếc xe đò từ Sài Gòn .ề làng, .ừng trước cửa nhà tôi. Xe .ừng nhưng máy .ẫn nổ, anh lái xe .ừa bóp kèn, vừa .ỗ cửa xe, kêu lớn:
- Thằng Năm .ề!
Chị tôi đang ngồi sàng gạo, .ội .àng đứng .ậy, chạy .ụt ra đường.
Theo Nguyễn Quang Sáng
2 - Điền vào chỗ trống:
b/ v hay d ?
Làm vào bảng con
d
v
d
d
v
v
v
v
v
v
v
3 - Đọc và chép lại các câu văn sau:
a/ Cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu.
b/ Vinh và Vân vô vườn dừa nhà Dương.
- Trong các từ sau từ nào viết sai
a/ đèo Hải Vân
b/ dân tộc
c/ dâng lời


c/ vâng lời
* Làm bài tập 2 a
sách giáo khoa trang 115
* Chuẩn bị bài sau:
Nghe - viết: Hạt mưa
SGK / 119
TIẾT HỌC KẾT THÚC