Unit 1. Life stories. Lesson 8. project

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Unit 1. Life stories. Lesson 8. project - 1
  • Unit 1. Life stories. Lesson 8. project - 2
  • Unit 1. Life stories. Lesson 8. project - 3
  • Unit 1. Life stories. Lesson 8. project - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 9/18/2018 7:42:24 PM | Thể loại: Tiếng Anh 12 | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: 3.06 M | File type: pptx
0 lần xem

bài giảng Unit 1. Life stories. Lesson 8. project, Tiếng Anh 12. .

https://tailieuhoctap.com/baigiangtienganh12/unit-1-life-stories-lesson-8-project.aww10q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng1
Welcome
to our class
3
- Pen name: To Nhu.
- Hometown: Tien Dien Village, Nghi Xuan District, Ha Tinh Province.
- Born in Thang Long.
4
I. Life
Nguyen Du’s home village
5
- Born in a wealthy family. His father was Nguyen Nghiem – a former prime minister under the Le Dynasty. His mother was the 3rd wife of his father, noted for her ability at singing and composing poetry.
- The family has a tradition of mandarins and literary works
I. Life
7
Nguyen Du`s house

- At the age of 19, he passed the provincial examination and received the title “tu tai”. He was appointed to the position of a military advisor in the Trinh’s army.
I. Life
Nguyen Du’s memorial house
10
Nguyen Du’s worship house
Van chieu hon
II. Career
Travels to
the North
II. Career
The tales of Kieu
II. Career
The tales of Kieu has been published in various languages
In 2013, Nguyen Du was recognized as a World Cultural Celebrity
Question 1: Born – passed year of Nguyen Du is:

a. 1765 – 1822
b. 1764 – 1820
c. 1765 – 1820
d. 1765 – 1821
Question 2: Which dynasty benefited most from Nguyen Du’s career?

a. Tran
b. Tay Son
c. Le – Trinh
d. Nguyen
Question 3: Which of the following names is Nguyen Du’s pen names?

a. Thanh Hien
b. To Nhu
c. Bach Van
d. Uc Trai
T hank you for
listening