CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
GV: Nông Thị Huyền My
Lớp: 2A
Phân môn: Luyện từ và câu
Trò chơi : Đố vui
1.
Con gì chân ngắn
Mỏ lại có màng
Mỏ bẹt màu vàng
Hay kêu cạp cạp

Là con gì?
Con v?t
2.
Có múi bằng số cánh sao
Có trong cổ tích ai nào đoán ra?
Cõy kh?
3.
Ai nơi hải đảo biên cương
Diệt thù giữ nước coi thường khó khăn?
Bộ đội hải quân
4.
Vừa bằng một đốt ngón tay
Day đi day lại mất bay hình thù?
Cục tẩy

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
T? ch? s? v?t. Cõu ki?u Ai l� gỡ?
Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2020
Chú bộ đội
Cô công nhân
ô tô
máy bay
Cây dừa
Con voi
Cây mía
Con trâu
Từ chỉ sự vật là những từ chỉ
Đồ vật
Người
Con vật
Cây cối
Bài tập 2: Tìm các từ chỉ sự vật có trong bảng sau :
bạn
thước kẻ
cô giáo
thầy giáo
bảng
học trò
nai
cá heo
phượng vỹ
sách
Tìm các từ chỉ sự vật trong câu sau: Đôi bàn tay mũm mĩm .
bạn
cô giáo
thầy giáo
học trò
nai
cá heo
thước kẻ
bảng
sách
phượng vĩ
* Phân loại các từ chỉ sự vật ở bài 2 theo các nhóm:
Bài tập 3 : Đặt câu theo mẫu dưới đây :

Mẫu :
Ví dụ :
“Ai” có thể là:
Cây cối
Con vật
Đồ vật
Người
Kết luận
M?u cõu Ai ( ho?c con gỡ , cỏi gỡ ) l� gỡ ? Thu?ng s? d?ng t? ch? s? v?t v� trong cõu luụn luụn cú t? L�
3
1
2
4
Trò chơi : Ai nhanh - ai đúng
0
1
2
3
4
5
1. Nhóm từ nào sau đây là từ chỉ sự vật:
A. học sinh ; chim sẻ ; nhắc nhở.

B. giáo viên ; học sinh ; xe đạp .

C. công an ; thầy giáo ; siêng năng.
B
Trò chơi : Ai nhanh - ai đúng
0
1
2
3
4
5
Trong các câu sau, câu nào đúng với mẫu Ai là gì?

A. Bạn Lan chăm học.

B. Chị em đang nhặt rau.

C. Cô Mai là y tá.
C.
Trò chơi : Ai nhanh - ai đúng
0
1
2
3
4
5
1. Hãy tìmmột từ không chỉ đồ dùng học tập trong nhóm từ sau: bút, thước kẻ, sách, viên bi, phấn.

A. sách.

B. bảng con.

C. viên bi.
C
Trò chơi : Ai nhanh - ai đúng
0
1
2
3
4
5
Bạn hãy giải câu đố sau:
Cái gì dài một gang tay
Bé vẽ, bé viết hàng ngày ngắn đi?
(Là cái gì?)

C�C B?N GI?I L?M!
Củng cố
1. Từ chỉ sự vật là gì ?
2. Mẫu câu Ai là gì ? Gồm mấy bộ phận ?
Đó là những bộ phận nào ?
T? ch? s? v?t l� cỏc t? ch? ngu?i , con v?t , d? v?t ,cõy c?i
Gồm 2 bộ phận :
- bộ phận 1 : Ai ( cái gì , con gì ) ?
- bộ phận 2 : là gì ?
Cảm ơn quý thầy cô và các con !
Kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe , chúc các con học tập chăm ngoan !