1
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LỢI TRUNG
TẬP ĐỌC
GV: Nguyễn Minh Trang
Lớp : 5/1
2
Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
3
Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
4
(Theo LƯU ANH)
Những người bạn tốt
Hoạt động 1 - luyện đọc :

Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
5
(Theo LƯU ANH)
Những người bạn tốt

Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
luyện đọc
Từ
ý
dong buồm
boong tàu
A-ri-ôn
Xi-xin
6
(Theo LƯU ANH)
Những người bạn tốt
< luyện đọc >

Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
Học sinh đọc đoạn nối đoạn tiếp lần 2

Đoạn 1: boong tàu, dong buồm

Đoạn 3: hành trình, sửng sốt
7
(Theo LƯU ANH)
Những người bạn tốt
< luyện đọc >

Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
Luyện đọc câu dài, câu khó

Sau câu chuyện kì lạ ấy, ở nhiều thành phố Hi Lạp và La Mã/ đã xuất hiện những đồng tiền/ khắc hình một con cá heo cõng người trên lưng.
8
(Theo LƯU ANH)
Những người bạn tốt
< luyện đọc >

Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
Luyện đọc nhóm đôi
9
(Theo LƯU ANH)
Những người bạn tốt
Hoạt động 2 – TÌM HiỂU BÀI :

Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
1/ Vì sao nghệ sĩ A – ri – ôn phải nhảy
xuống biển?
Đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi :

 A-ri-ôn nhảy xuống biển vì thủy thủ trên tàu cướp hết tặng vật và đòi giết ông.
10
(Theo LƯU ANH)
Những người bạn tốt
Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
Từ
ý
Tặng vật :
Vật dùng
để tặng
Ý 1: A-ri-ôn nhảy xuống biển vì thuỷ thủ trên tàu cướp tặng vật và đòi giết ông.
11
(Theo LƯU ANH)
Những người bạn tốt
< TÌM HiỂU BÀI >

Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
Đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi :
2/ Điều kì lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời?
Khi A-ri-ôn giã biệt cuộc đời, đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của ông. Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn khi ông nhảy xuống biển về đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp.
12
(Theo LƯU ANH)
Những người bạn tốt
Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
Từ
ý
Tặng vật
Say sưa: ở trạng thái tập trung, cuốn hút hoàn toàn vào một
công việc nào đó
Ý 2: A-ri-ôn được cá heo cứu và đưa trở về đất liền.
Đặt câu với từ “say sưa”
13
(Theo LƯU ANH)
Những người bạn tốt
< TÌM HiỂU BÀI >

Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
Đọc thầm đoạn 3 và trả lời câu hỏi :

Nhà vua đã truyền lệnh như thế nào đối với bọn cướp ?

 Vua truyền lệnh trị tội bọn cướp.
14
(Theo LƯU ANH)
Những người bạn tốt
Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
Từ
ý
Tặng vật

Say sưa
Ý 3: Bọn cướp bị nhà vua trừng trị .
15
(Theo LƯU ANH)
Những người bạn tốt
< TÌM HiỂU BÀI >

Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
Đọc thầm đoạn 4 và trả lời câu hỏi :

Qua câu chuyện, em thấy cá heo
đáng yêu, đáng quý ở chỗ nào ?
 Cá heo là loài vật thông minh, tốt bụng. Chúng biết thưởng thức tiếng hát
của nghệ sĩ và biết cứu ông khi bị nạn.
16
(Theo LƯU ANH)
Những người bạn tốt
Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
Từ
ý
Tặng vật

Say sưa
Ý 4: Cá heo là loài vật thông minh, tốt bụng.
17
18
(Theo LƯU ANH)
Những người bạn tốt
< TÌM HiỂU BÀI >

Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC

Em có suy nghĩ gì về cách đối xử của đám thủy thủ và của đàn cá heo đối với nghệ sĩ A – ri – ôn ?

Đám thủy thủ là người tham lam, độc
ác, không có tính người .
- Đàn cá heo là loài vật thông minh, tốt bụng, biết cứu người gặp nạn .
19
(Theo LƯU ANH)
Những người bạn tốt
Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
Từ
ý
Tặng vật

Say sưa
Ý 1 : A-ri-ôn nhảy xuống biển vì thuỷ
thủ trên tàu cướp tặng vật và đòi
giết ông.
Ý 2 : A-ri-ôn được cá heo cứu và đưa
trở về đất liền.
Ý 3 : Bọn cướp bị nhà vua trừng trị.
Ý 4: Cá heo là loài vật thông minh, tốt bụng.
20
(Theo LƯU ANH)
Những người bạn tốt
< ĐẠI Ý >

Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
Câu chuyện khen ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó đáng quý của loài cá heo đối với con người.
21
(Theo LƯU ANH)
Những người bạn tốt

Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐỌC
Ngoài câu chuyện trên, em còn biết những chuyện thú vị nào về cá heo ?
22
23
24
< luyện đọc diễn cảm >
Nhưng những tên cướp đã nhầm. Khi tiếng đàn, tiếng hát của A-ri-ôn vang lên, có một đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba. Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn. Chúng đưa ông trở về đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp.
A-ri-ôn tâu với vua toàn bộ sự việc nhưng nhà vua không tin, sai giam ông lại.
Nhưng những tên cướp đã nhầm. Khi tiếng đàn, tiếng hát của A-ri-ôn vang lên, có một đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba. Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn. Chúng đưa ông trở về đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp.
A-ri-ôn tâu với vua toàn bộ sự việc nhưng nhà vua không tin, sai giam ông lại.
25
Củng Cố - Dặn Dò :
Đọc lại bài
Tìm tranh, chuyện kể
về cá heo
- Chuẩn bị bài sau
CHÂN THÀNH CÁM ƠN
QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM HỌC SINH