Tuần 29: Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 29: Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. - 1
  • Tuần 29: Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. - 2
  • Tuần 29: Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. - 3
  • Tuần 29: Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 3/28/2017 9:28:59 PM | Thể loại: Tập đọc 3 | Lần tải: 98 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: 22.38 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Tuần 29: Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục., Tập đọc 3. . tailieuhoctap.com trân trọng giới thiệu đến các bạn tài liệu Tuần 29: Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Tuần 29: Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. trong danh mục Tập đọc 3 được giới thiệu bởi thành viên H� Nguy�?n Th�? Thu tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào chuyên mục Tập đọc 3 , có 20 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Tập đọc 3 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem Môn: Tập đọc LỚP 3A Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hà KIỂM TRA BÀI CŨ - Giờ Tập đọc trước, lớp học bài gì? Buổi học thể dục Đọc nối tiếp 3 đoạn của bài Buổi học thể dục, cho biết thêm Câu chuyện tụng ca điều gì? Câu chuyện tụng ca kiên tâm vượt khó trong học tập của một học sinh bị khuyết tật, bên cạnh đó Thứ tư, ngày 29 tháng 03 năm 2017 Tập đọc: Tập đọc: Thứ tư,

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc3/tuan-29-tap-doc-loi-keu-goi-toan-dan-tap-the-duc.soys0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


Môn: Tập đọc
LỚP 3A
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hà
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Giờ Tập đọc trước, lớp học bài gì?
Buổi học thể dục

Đọc nối tiếp 3 đoạn của bài Buổi học thể dục.

Câu chuyện ca ngợi điều gì?
Câu chuyện ca ngợi quyết tâm vượt khó trong học tập của một học sinh bị khuyết tật.
Thứ tư, ngày 29 tháng 03 năm 2017
Tập đọc:
Tập đọc:
Thứ tư, ngày 29 tháng 03 năm 2017
Bài chia làm 3 đoạn:
+ Đoạn 1: “Giữ gìn …. mạnh khỏe”
+ Đoạn 2: “Vậy nên ..... sức khỏe”
+ Đoạn 3: Đoạn còn lại
Luyện đọc đoạn
Thứ tư, ngày 29 tháng 03 năm 2017
Tập đọc:
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
Mỗi một người dân yếu ớt/ tức là cả nước yếu ớt,/ mỗi một người dân mạnh khỏe/ là cả nước mạnh khỏe.//

- Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe.
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- Mỗi một người dân yếu ớt/ tức là cả nước yếu ớt,/ mỗi một người dân mạnh khỏe/ là cả nước mạnh khỏe.//
Dân chủ
Bồi bổ
Bổn phận
Khí huyết
Lưu thông
1. Những chi tiết nào cho thấy sức khỏe rất cần thiết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
Sức khỏe giúp giữ gìn dân chủ, xây dựng nước
nhà, gây đời sống mới. Việc gì cũng phải có sức
khỏe mới thành công.
Tìm hiểu bài
2. Vì sao nói luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước?
Vì mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe.
Tìm hiểu bài
Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe.
3. Thường xuyên luyện tập thể dục mang lại lợi ích gì?
Tìm hiểu bài
4. Bác Hồ mong muốn ở chúng ta điều gì?
Bác Hồ mong muốn đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục
Tìm hiểu bài
Một số hình ảnh Bác Hồ tập thể dục
Một số hình ảnh mọi nguời tập thể dục
Tập đọc:
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí MinhHiÓu ®­ưîc tÝnh ®óng ®¾n, giµu søc
thuyÕt phôc trong lêi kªu gäi toµn d©n
tËp thÓ dôc cña B¸c Hå. Tõ ®ã, cã ý thøc
luyÖn tËp thÓ dôc ®Ó båi bæ søc khoÎ.


Nội dung:
Thứ tư, ngày 29 tháng 03 năm 2017
Thứ tư, ngày 29 tháng 03 năm 2017
Tập đọc:
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí MinhGiữ gìn dân chủ, xây dựng nuớc nhà,
gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức
khỏe mới làm thành công. Mỗi một người
dân yếu ớt tức là cả nuớc yếu ớt, mỗi một
nguời dân mạnh khỏe là cả nuớc mạnh
khỏe.


Luyện đọc lại
Thi đọc diễn cảm
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Củng cố - dặn dò

- Hôm nay, lớp học bài gì?
- Hiểu nội dung chính của bài?
- Tại sao phải luyện tập thể dục thường xuyên?
- Ở nơi em sống, mọi người hay tham gia các môn thể thao nào?
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
Chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe
Chúc các em chăm ngoan học giỏi